لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (4)
تالیف (4)
ترجمه (14)
تهران (13)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استفاده از مهارت‌های تفکر در مدارس ابتدایی
نويسنده:پیتر کلی ؛ مترجم:ابراهیم حسینی ؛ مترجم:صلاح‌الدین صوفی - ساوالان - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 0 -47-7609-964-978 انتخاب
2- مدیریت رفتاری کارآمد برای دوره ابتدایی
نويسنده:فیونا شلتون ؛ نويسنده:سیمون براون‌هیل ؛ مترجم:لیلا صلب‌صیادی - اوحدی - 386 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 4 -14-6544-600-978 انتخاب
3- توضیح دادن در دبستان
نويسنده:ادواردکنراد رگ ؛ نويسنده:جورج براون ؛ مترجم:علیرضا کیامنش - رشد - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 7 -55-7537-964 انتخاب
4- استفاده از مهارت‌های تفکر در مدارس ابتدایی
نويسنده:پیتر کلی ؛ مترجم:ابراهیم حسینی ؛ مترجم:صلاح‌الدین صوفی - ساوالان - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 0 -47-7609-964-978 انتخاب
5- مدیریت کلاس در دبستان
نويسنده:ادواردکنراد رگ ؛ مترجم:علیرضا کیامنش ؛ مترجم:کامران گنجی - رشد - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 5 -56-7537-964 انتخاب
6- توضیح در مدارس ابتدایی
نويسنده:ادواردکنراد رگ ؛ مترجم:علی ایمانی - عابد - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 5 -583-364-964 انتخاب
7- یادگیری معکوس در دوره ابتدایی
نويسنده:جاناتان برگمن ؛ نويسنده:ارون سمز ؛ مترجم:سیدحسین رضوی‌خوسفی - تیک - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -84-6199-600-978 انتخاب
8- برنامه‌ریزی آموزش در دوره ابتدایی
نويسنده:محسن طالب‌زاده‌نوبریان - پیام مولف - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 2 -30-7919-964-978 انتخاب
9- آموزش اندیشه‌ورزی در کودکان: روش‌های عملی در شکوفایی خلاقیت و آموزش تفکر و تحلیل در کودکان بر مبنای تمرین‌های بنیادی
نويسنده:جان لنگرر ؛ مترجم:طاهره حبیبی‌احمدآبادی ؛ مترجم:پردیس عاصمی - گویش نو - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 47000 ریال - 3 -33-6382-600-978 انتخاب
10- آموزش تفکر: متناسب با برنامه‌ی درسی "تفکر و پژوهش" سال ششم دبستان
نويسنده:جان لنگرر ؛ زيرنظر:علی محمدپور ؛ مترجم:حسین دانشفر - فاطمی - 74 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 4500 نسخه - 50000 ریال - 4 -735-318-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2