لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(93)
چاپ مجدد (97)
تالیف (90)
ترجمه (100)
تهران (176)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (90)
كمك درسی و آموزشی (27)

تعداد یافت شده (190) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمین‌ساخت صفحه‌ای و فرآیندهای زمین‌شناختی
نويسنده:فرید مر ؛ نويسنده:سروش مدبری - کوشامهر - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 3 -59-5951-964 انتخاب
2- جهان به کجا می‌رود؟ (سرنوشت سیاره زمین در صد سال آینده)
نويسنده:علی‌افضل صمدی - موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 550 نسخه - 32000 ریال - 8 -42-2533-964-978 انتخاب
3- ای. تی. در سفرهای علمی (دوره 4 جلدی)
نويسنده:سیمون اسمایلی ؛ نويسنده:ایان گراهام ؛ مترجم:مجید عمیق - افق، کتابهای فندق - 136 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1390 - 1500 نسخه - 130000 ریال - 7 -104-369-964 انتخاب
4- ما این جا زندگی می‌کنیم
نويسنده:اولیور جفرز ؛ مترجم:شبنم حیدری‌پور - پرتقال - 42 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -247-462-600-978 انتخاب
5- زمین
نويسنده:آن کوهن ؛ مترجم:پریسا همایون‌روز ؛ ويراستار:پریچهر همایون‌روز - موسسه نشر پنجره - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 0 -32-6353-964 انتخاب
6- زمین در فضا (منظومه شمسی)
نويسنده:احمد دالکی - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 1 -199-342-964-978 انتخاب
7- قصه‌ی حفظ زمین کار مهم یعنی این
شاعر:امیرپاشا خوش‌عاطفه - شرکت انتشارات فنی ایران - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 1 -349-389-964-978 انتخاب
8- تاریخچه زمین
نويسنده:زهرا قاسمی‌برزین - خانه تاریخ و تصویر ابریشمی - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 7 -67-5696-600-978 انتخاب
9- کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط
نويسنده:عبدالحمید رجائی - نشرقومس - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 6 -67-5516-964 انتخاب
10- کره زمین و شب و روز
نويسنده:نرگس میرعارفین ؛ ويراستار:سهیلا امیرقاسم‌خانی ؛ تصويرگر:هوتسا هوشیار - وندیداد - 8 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 9 -61-7115-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19