لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (41)
تالیف (102)
ترجمه (0)
تهران (84)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (44)

تعداد یافت شده (102) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حسابداری مالیاتی (همراه با مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده)
نويسنده:احمد زارع‌مقدم - جنگل،جاودانه - دیویی: 657.46 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 3 -253-981-964-978 انتخاب
2- حسابداری مالیاتی
نويسنده:محمدرضا پژوهی - محمدرضا پژوهی - دیویی: 657.46 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 8 -4845-04-964-978 انتخاب
3- حسابداری مالیاتی
نويسنده:مهرداد گلیجانی ؛ ويراستار:طاهره احمدی - خورشید آفرین - دیویی: 657.46 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 7 -04-8482-964 انتخاب
4- حسابداری مالیاتی
نويسنده:رشید انجمنی ؛ نويسنده:یونس اختیاری - یاس نبی - دیویی: 657.46 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 0 -35-7554-964-978 انتخاب
5- حسابداری مالیاتی = Tax accounting: با آخرین اصلاحات، همراه پرسش و پاسخهای چهارگزینه‌ای و مسائل نمونه امتحانات، استفاده‌کنندگان: دانشجویان دوره ...
به‌اهتمام:غلامحسین دوانی - کیومرث - دیویی: 657.46 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 5000 نسخه - 38000 ریال - 964-6266-38-X انتخاب
6- حسابداری مالی و بازرگانی
نويسنده:ابوالفضل امان‌اله‌نژاد‌کلخوران ؛ نويسنده:حامد شاهپوری‌ارانی ؛ نويسنده:میثم یزدانی - هوشمند تدبیر - دیویی: 657 - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 120000 ریال - 4 -216-418-600-978 انتخاب
7- حسابداری مالیاتی
نويسنده:لارا عباسچیان - دانشگاه زنجان - دیویی: 657.46 - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 8 -53-8885-964-978 انتخاب
8- حسابداری مالیاتی
نويسنده:حسن یوسفی‌ایوری ؛ نويسنده:مهدی ثابتی - سخن‌گو - دیویی: 657.46 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -29-6159-622-978 انتخاب
9- حسابداری مالیاتی (همراه با مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده): قابل استفاده کلیه اشخاص حقیقی، ...
نويسنده:احمد زارع‌مقدم - جنگل،جاودانه - دیویی: 657.46 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 6 -747-316-600-978 انتخاب
10- مبانی مالیات
نويسنده:سعید آسترکی ؛ نويسنده:منصوره حیدری‌فر ؛ مقدمه:علی‌اکبر سمیعی - آذین قلم - دیویی: 657.46 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 7 -2-90477-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11