لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (41)
تالیف (98)
ترجمه (0)
تهران (82)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (42)

تعداد یافت شده (98) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حسابداری مالیاتی = Tax accounting: با آخرین اصلاحات، همراه پرسش و پاسخهای چهارگزینه‌ای و مسائل نمونه امتحانات، استفاده‌کنندگان: دانشجویان دوره ...
به‌اهتمام:غلامحسین دوانی - کیومرث - دیویی: 657.46 - 410 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 5000 نسخه - 42000 ریال - 964-6266-38-X انتخاب
2- حسابداری مالیاتی = Tax accounting: بر اساس اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم همراه پرسش ....
به‌اهتمام:غلامحسین دوانی ؛ ويراستار:خاطره خالدی‌زاده - کیومرث - دیویی: 657.46 - 728 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1397 - 1000 نسخه - 540000 ریال - 7 -08-8401-600-978 انتخاب
3- حسابداری مالیاتی بر اساس کتاب محمدرمضان احمدی
نويسنده:رامین بیات‌احمد - سیمیا - دیویی: 657.46 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 8 -63-5411-600-978 انتخاب
4- حسابداری مالیاتی = Tax accounting: با آخرین اصلاحات، همراه پرسش و پاسخهای چهارگزینه‌ای و مسائل نمونه امتحانات، استفاده‌کنندگان: دانشجویان دوره ...
به‌اهتمام:غلامحسین دوانی - کیومرث - دیویی: 657.46 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 5000 نسخه - 55000 ریال - 964-6266-38-X انتخاب
5- حسابداری مالیاتی = Tax accounting: با آخرین اصلاحات، همراه پرسش و پاسخهای چهارگزینه‌ای و مسائل نمونه امتحانات، استفاده‌کنندگان: دانشجویان دوره ...
به‌اهتمام:غلامحسین دوانی - کیومرث - دیویی: 657.46 - 410 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 964-6266-38-X انتخاب
6- حسابداری مالیاتی با آخرین اصلاحات حاوی: مجموعه کامل قوانین مالیاتهای مستقیم با تشریح مباحث کاربردی طبقه‌بندی شده، سئوالات آزمون ...
نويسنده:مسعود حنیفه ؛ نويسنده:شهناز محمودی - کیومرث - دیویی: 657.46 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 1 -84-6266-964-978 انتخاب
7- هشدارهای مالیاتی برای مدیران عامل
نويسنده:شهرام کیماسی - تایماز - دیویی: 657.46 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 0 -15-7403-600-978 انتخاب
8- حسابداری مالیاتی
نويسنده:پرویز سعیدی - ترمه - دیویی: 657.46 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 7 -103-978-964-978 انتخاب
9- حسابداری مالیاتی (مطابق با سرفصل‌های دانشگاهی): به همراه متن کامل قانون مالیات‌های مستقیم (با آخرین اصلاحات و تغییرات 1395)
نويسنده:محمود بهرامی‌نژاد ؛ نويسنده:حمیدرضا حبیبی - ترمه - دیویی: 657.46 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 3 -581-978-964-978 انتخاب
10- صفر تا صد مالیات
نويسنده:میثم حاجی‌محمد ؛ ويراستار:محمدعلی رصاف - شفاف - دیویی: 336.2 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 3 -18-8671-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10