لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (4)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دست‌نامه ویرایش
نويسنده:بهروز صفرزاده - کتاب سده - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 0 -4-97170-600-978 انتخاب
2- دست‌نامه ویرایش
نويسنده:بهروز صفرزاده - کتاب سده - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 0 -4-97170-600-978 انتخاب
3- شیوه‌نامه‌ی ویرایشی - انتشاراتی
نويسنده:زهره بهجو - نشر ویرایش - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 7500 ریال - 6 -28-6184-964 انتخاب
4- شیوه‌نامه نگارش
گردآورنده: آستان‌قدس‌رضوی، بنیادپژوهشهای‌اسلامی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 5 -461-971-964-978 انتخاب
5- شیوه‌نامه نوشتار
نويسنده:محمود مهرآوران - دانشگاه قم - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 50000 ریال - 8 -73-8261-964-978 انتخاب
6- آیین نگارش و ویرایش و واژگان جایگزین در نوشتار فارسی
نويسنده:منصور مدرسی - منصور مدرسی - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200 نسخه - 90000 ریال - 0 -1007-04-600-978 انتخاب
7- تمرین ویراستاری
نويسنده:محمدکاظم قدمی‌قمی - دفتر نشر برگزیده - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 4 -41-7732-964 انتخاب
8- دست‌نامه ویرایش
نويسنده:بهروز صفرزاده - کتاب سده - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -4-97170-600-978 انتخاب
9- شیوه‌نامه‌ی انتشارات کاراپیام: راهنمای نگارش و ویرایش کتاب
تدوين:فریدون فروتن - کاراپیام - 386 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1200 نسخه - 20000 ریال - 7 -26-8954-964 انتخاب
10- ویرایش فنی (شیوه‌نامه موسسه بوستان کتاب)
نويسنده:ابوالفضل طریقه‌دار - موسسه بوستان کتاب - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1200 نسخه - 33000 ریال - 1 -1080-09-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2