لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (40)
تالیف (19)
ترجمه (82)
تهران (80)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ناظیم حکمت و آذربایجان
نويسنده:محمدعلی فرزانه ؛ ويراستار:عمران صلاحی ؛ ويراستار:اکبر آزاد - اندیشه نو - دیویی: 894.3513 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 9 -82-6741-964-978 انتخاب
2- پیشگامان شعر معاصر ترک
نويسنده:جلال خسروشاهی ؛ نويسنده:رضا سیدحسینی ؛ نويسنده:عمران صلاحی - مروارید - دیویی: 894.35130922 - 310 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 29000 ریال - 6 -84-5881-964 انتخاب
3- تلگرافی که شبانه رسید
شاعر:ناظم حکمت ؛ مترجم:رسول یونان - مینا - دیویی: 894.3513 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 9 -80-6475-964 انتخاب
4- مدیترانه‌ی دردمند
نويسنده:فاضل‌حسنی داغلارجا ؛ مترجم:طاهره میرزایی‌سعید‌آباد - مایا - دیویی: 894.3513 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 5 -31-7833-600-978 انتخاب
5- ترانه‌ی پشت‌بام‌ها و دودکش‌ها: گزینه‌ی شعرهای اورهان ولی‌کانیک
نويسنده:اورهان ولی‌کانیک ؛ مترجم:مجتبی نهانی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 894.3513 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 1 -026-461-600-978 انتخاب
6- بایاتی بایات اولماز
نويسنده:بهروز دولت‌آبادی ؛ ويراستار:علی کاتبی - دنیای نو - دیویی: 894.3611 - 278 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 39000 ریال - 964-8263-40-X انتخاب
7- حیدربابایه: استاد شهریار و سلام به حیدربابا
نويسنده:محمدحسین شهریار ؛ مترجم:حامد ماکویی - یاران - دیویی: 894.3611 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2000 نسخه - 12500 ریال - 0 -22-6009-964 انتخاب
8- پرنده‌ی چهاربال: گزینه‌ی چهارپاره‌های فاضل حسنوداغلارجا
مترجم:آیدین روشن ؛ مترجم:میراندا میناس - نیماژ - دیویی: 894.3513 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 1 -050-367-600-978 انتخاب
9- سلام بر حیدربابا: ترجمه‌ی حیدربابای شهریار به شعر فارسی
مترجم:امیرحسین الهیاری - نشر قطره - دیویی: 894.3611 - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 400 نسخه - 160000 ریال - 7 -756-119-600-978 انتخاب
10- سلام بر حیدربابا
نويسنده:محمدحسین شهریار ؛ مترجم:کریم مشروطه‌چی ؛ ويراستار:حسن احمدی‌گیوی - دنیا - دیویی: 894.3611 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 4000 نسخه - 1900 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11