لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(223)
چاپ مجدد (181)
تالیف (173)
ترجمه (231)
تهران (358)
شهرستان (46)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (404) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مشاوره کاربردی
نويسنده:سید‌رضا شاکری - سنابل - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 7 -0-95451-964 انتخاب
2- روان‌درمانی‌های شخص محور
نويسنده:دیوید‌جی کین ؛ مترجم:علی نیلوفری ؛ مترجم:لیلا عبدالله‌پوری - کتاب ارجمند - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 2 -381-200-600-978 انتخاب
3- روان‌درمانی آدلری
نويسنده:اورسولا ابرست ؛ نويسنده:آلان‌ا. استوارت ؛ مترجم:نیلوفر قادری - ارجمند،نسل فردا،کتاب ارجمند - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 59000 ریال - 2 -262-496-964-978 انتخاب
4- موهبت روان درمانگری: نامه سرگشاده‌ای به نسل امروز روان درمانگران و بیماران آن‌ها
نويسنده:اروین‌دی. یالوم ؛ مترجم:مهشید یاسایی - ققنوس - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 52000 ریال - 8 -736-311-964-978 انتخاب
5- رفتاردرمانی شناختی (راهنمای عملی)
نويسنده:ایلین‌ایلجان فورمن ؛ مترجم:حسین قمری‌گیوی ؛ مترجم:سیده‌هایده کریمی‌یوسفی - محقق اردبیلی - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -208-344-600-978 انتخاب
6- هنر درمان: نامه‌ای سرگشاده به نسل جدید روان‌درمانگران و بیمارانشان
نويسنده:اروین‌دی. یالوم ؛ مترجم:سپیده حبیب ؛ مقدمه:کیومرث فرد - نشر قطره - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 5 -200-119-600-978 انتخاب
7- فرمول‌بندی رفتاری‌شناختی: راهنمای کارورزی دانشجویان روان‌شناسی بالینی
نويسنده:شهربانو قهاری - دانژه - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 550 نسخه - 180000 ریال - 8 -058-250-600-978 انتخاب
8- کوزه‌ای از آب بحر (هفت درس زندگی از مثنوی معنوی)
نويسنده:محمدرضا سرگلزایی - مرندیز،نی‌نگار - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 2 -08-9921-964-978 انتخاب
9- روانشناسی بالینی
نويسنده:حمید پورشریفی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - سنجش - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 9 -204-383-964-978 انتخاب
10- نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 730 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 500 نسخه - 300000 ریال - 5 -88-6389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 41