لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (8)
تالیف (11)
ترجمه (12)
تهران (18)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 292000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
2- اینترلوکین 15 و ورزش: اثر بر عضله اسکلتی، بافت چربی و دیگر بافت‌ها یک فاکتور رشد
نويسنده:محمدعلی کهن‌پور - پارسیا - دیویی: 616.079 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 7 -74-6257-600-978 انتخاب
3- Hormone use and abuse by athletes
نويسنده:Ezio Ghigo ؛ نويسنده:Fabio Lanfranco ؛ نويسنده:Christian J. Strasburger - حتمی - دیویی: 612.405 - 180 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 400000 ریال - انتخاب
4- ایمونولوژی ورزش
نويسنده:احمد مسعود ؛ نويسنده:خشایار ثابتی - اکنون - دیویی: 612.044 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 28000 ریال - 8 -03-7478-964 انتخاب
5- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 899000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
6- ایمونولوژی ورزش ویژه رشته‌های: علوم پزشکی - ورزشی
نويسنده:امید صالحیان ؛ ويراستار:احمد خلیلی ؛ ويراستار:رحمان سوری - گروه تالیفی دکتر خلیلی - دیویی: 612.76 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 250000 ریال - 6 -044-422-600-978 انتخاب
7- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ ويراستار:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - دنیای ‌حرکت - دیویی: 612.04 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 80000 ریال - 964-96556-2-X انتخاب
8- عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی
نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.04 - 502 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 250000 ریال - 4 -751-530-964-978 انتخاب
9- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 466 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 200000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
10- ایمونولوژی ورزش ویژه رشته‌های: علوم پزشکی - ورزشی
نويسنده:امید صالحیان ؛ ويراستار:احمد خلیلی ؛ ويراستار:رحمان سوری - گروه تالیفی دکتر خلیلی - دیویی: 612.76 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 250000 ریال - 6 -044-422-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3