لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (6)
تالیف (11)
ترجمه (10)
تهران (16)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 466 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
2- عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی
نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.04 - 516 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 4 -751-530-964-978 انتخاب
3- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته: موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی
نويسنده:عبدالرضا کاظمی ؛ نويسنده:صادق امانی ؛ نويسنده:راضیه دباغ‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - دیویی: 612.04 - 546 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 310000 ریال - 4 -3933-10-964-978 انتخاب
4- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 100 نسخه - 292000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
5- Hormone use and abuse by athletes
نويسنده:Ezio Ghigo ؛ نويسنده:Fabio Lanfranco ؛ نويسنده:Christian J. Strasburger - حتمی - دیویی: 612.405 - 180 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 400000 ریال - انتخاب
6- فعالیت بدنی و ایمونولوژی
نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ نويسنده:کمال رنجبر ؛ ويراستار:معرفت سیاهکوهیان - دانشگاه گیلان - دیویی: 612.044 - 378 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 4 -151-153-600-978 انتخاب
7- تغذیه و ایمونولوژی فعالیت ورزشی
نويسنده:دیوید‌سی نایمن ؛ نويسنده:بنت‌کلارلوند پدرسن ؛ مترجم:فرزاد عبدالمالکی - آوای ظهور - دیویی: 616.079 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100 نسخه - 250000 ریال - 2 -18-7956-600-978 انتخاب
8- تاثیر یک دوره تمرینی منتخب قدرتی بر سطوح اینترلوکین 6 دانشجویان فعال و غیرفعال
نويسنده:معصومه طایی ؛ نويسنده:سجاد سلیمانی‌کشایه - آفتاب گیتی - دیویی: 616.079 - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 4 -56-6465-622-978 انتخاب
9- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.04 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 123000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
10- ایمونولوژی ورزش ویژه رشته‌های: علوم پزشکی - ورزشی
نويسنده:امید صالحیان ؛ ويراستار:احمد خلیلی ؛ ويراستار:رحمان سوری - گروه تالیفی دکتر خلیلی - دیویی: 612.76 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -044-422-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3