لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (8)
تالیف (11)
ترجمه (12)
تهران (18)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه و ایمونولوژی فعالیت ورزشی
نويسنده:دیوید‌سی نایمن ؛ نويسنده:بنت‌کلارلوند پدرسن ؛ مترجم:فرزاد عبدالمالکی - آوای ظهور - دیویی: 616.079 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100 نسخه - 250000 ریال - 2 -18-7956-600-978 انتخاب
2- عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی
نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.04 - 516 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 165000 ریال - 4 -751-530-964-978 انتخاب
3- Hormone use and abuse by athletes
نويسنده:Ezio Ghigo ؛ نويسنده:Fabio Lanfranco ؛ نويسنده:Christian J. Strasburger - حتمی - دیویی: 612.405 - 180 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 400000 ریال - انتخاب
4- فعالیت بدنی و ایمونولوژی
نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ نويسنده:کمال رنجبر ؛ ويراستار:معرفت سیاهکوهیان - دانشگاه گیلان - دیویی: 612.044 - 378 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 4 -151-153-600-978 انتخاب
5- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 100 نسخه - 899000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
6- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ ويراستار:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - دنیای ‌حرکت - دیویی: 612.04 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 964-96556-2-X انتخاب
7- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 466 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
8- ایمونولوژی ورزش
نويسنده:احمد مسعود ؛ نويسنده:خشایار ثابتی - اکنون - دیویی: 612.044 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2100 نسخه - 28000 ریال - 8 -03-7478-964 انتخاب
9- عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی
نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.04 - 502 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 150 نسخه - 440000 ریال - 4 -751-530-964-978 انتخاب
10- عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی
نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.04 - 516 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 4 -751-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3