لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (8)
تالیف (13)
ترجمه (12)
تهران (19)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی
نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.04 - 516 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 85000 ریال - 4 -751-530-964-978 انتخاب
2- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 466 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 200000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
3- تغذیه و ایمونولوژی فعالیت ورزشی
نويسنده:دیوید‌سی نایمن ؛ نويسنده:بنت‌کلارلوند پدرسن ؛ مترجم:فرزاد عبدالمالکی - آوای ظهور - دیویی: 616.079 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 210000 ریال - 2 -18-7956-600-978 انتخاب
4- عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی
نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.04 - 502 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 250000 ریال - 4 -751-530-964-978 انتخاب
5- عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی
نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.04 - 516 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 165000 ریال - 4 -751-530-964-978 انتخاب
6- اینترلوکین 15 و ورزش: اثر بر عضله اسکلتی، بافت چربی و دیگر بافت‌ها یک فاکتور رشد
نويسنده:محمدعلی کهن‌پور - پارسیا - دیویی: 616.079 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 7 -74-6257-600-978 انتخاب
7- فعالیت بدنی و ایمونولوژی
نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ نويسنده:کمال رنجبر ؛ ويراستار:معرفت سیاهکوهیان - دانشگاه گیلان - دیویی: 612.044 - 378 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 230000 ریال - 4 -151-153-600-978 انتخاب
8- ایمونولوژی ورزش ویژه رشته‌های: علوم پزشکی - ورزشی
نويسنده:امید صالحیان ؛ ويراستار:احمد خلیلی ؛ ويراستار:رحمان سوری - گروه تالیفی دکتر خلیلی - دیویی: 612.76 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 250000 ریال - 6 -044-422-600-978 انتخاب
9- ایمونولوژی ورزش ویژه رشته‌های: علوم پزشکی - ورزشی
نويسنده:امید صالحیان ؛ ويراستار:احمد خلیلی ؛ ويراستار:رحمان سوری - گروه تالیفی دکتر خلیلی - دیویی: 612.76 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 250000 ریال - 6 -044-422-600-978 انتخاب
10- تاثیر یک دوره تمرینی منتخب قدرتی بر سطوح اینترلوکین 6 دانشجویان فعال و غیرفعال
نويسنده:معصومه طایی ؛ نويسنده:سجاد سلیمانی‌کشایه - آفتاب گیتی - دیویی: 616.079 - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 220000 ریال - 4 -56-6465-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3