لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(162)
چاپ مجدد (29)
تالیف (78)
ترجمه (113)
تهران (136)
شهرستان (55)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (37)

تعداد یافت شده (191) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزمون‌های ارزیابی عملکرد حرکتی
نويسنده:امیر مقدم ؛ نويسنده:جواد فولادیان ؛ مصحح:المیرا سلمانی - حتمی،شرکت جازیکا - دیویی: 613.7 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -97-6904-600-978 انتخاب
2- فیزیولوژی ورزشی عصبی - عضلانی پیشرفته
نويسنده:فیلیپ‌اف گاردینر ؛ مترجم:رضا قراخانلو - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 135000 ریال - 5 -0171-02-600-978 انتخاب
3- رویکردهای سلولی و مولکولی به فعالیت بدنی
نويسنده:محمدعلی آذربایجانی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دیویی: 612.044 - 288 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 7 -660-102-600-978 انتخاب
4- راهنمای جامع فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی و تندرستی = Comprehensive guidance to physical activity, fitness and wellness
نويسنده:مرتضی تفاح ؛ نويسنده:سیدحسن حسینی ؛ نويسنده:احسان تواضع - فرنام - دیویی: 613.7 - 384 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -38-7608-600-978 انتخاب
5- چاقی، آدیپوکاین، مایوکاین و هپاتوکاین‌ها (تاثیر فعالیت ورزشی و بدنی)
نويسنده:ایوب سعیدی ؛ نويسنده:بهمن حسنوند ؛ نويسنده:توحید سیف‌برقی - اندیشه سبز نوین - دیویی: 616.398 - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 8 -12-6302-622-978 انتخاب
6- مبانی تمرین ورزشی و فعالیت بدنی
نويسنده:صادق عبداللهی ؛ نويسنده:سهیلا شفیعی ؛ نويسنده:امید بهمنیاری - سخنوران - دیویی: 612.044 - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 4 -413-215-622-978 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزشی غدد درون‌ریز پیشرفته
نويسنده:کاتارینا‌تی. بورر ؛ مترجم:عباسعلی گائینی ؛ مترجم:محمدرضا حامدی‌نیا - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.044 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 240000 ریال - 1 -0377-02-600-978 انتخاب
8- فعالیت بدنی و نقش آن در سلامت
نويسنده:ریحانه شاقلی ؛ نويسنده:طیبه صیادی - وارستگان - دیویی: 613.71 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -46-6252-600-978 انتخاب
9- مبانی فیزیولوژی ورزشی (انرژی و تغذیه)
نويسنده:ویلیام‌دی. مک‌آردل ؛ نويسنده:فرانک کچ ؛ نويسنده:ویکتور کچ - دانشگاه تبریز - دیویی: 612.044 - 468 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 250000 ریال - 1 -64-7204-600-978 انتخاب
10- بیوشیمی ورزشی و سوخت‌وساز فعالیت ورزشی
نويسنده:دان مک‌لارن ؛ نويسنده:جیمز مورتون ؛ مترجم:عباسعلی گائینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.76 - 268 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 7 -817-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20