لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (7)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روانشناسی بالینی
نويسنده:حمید پورشریفی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - سنجش - دیویی: 616.890076 - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 80000 ریال - 9 -204-383-964-978 انتخاب
2- روانشناسی بالینی
نويسنده:حمید پورشریفی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - سنجش - دیویی: 616.89 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 65000 ریال - 964-383-204-X انتخاب
3- روانشناسی بالینی
نويسنده:حمید پورشریفی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - سنجش - دیویی: 616.89 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 32000 ریال - 964-383-204-X انتخاب
4- روانشناسی بالینی
نويسنده: گروه مولفین سنجش اول - سنجش‌اول - دیویی: 616.89 - 260 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3 -34-7876-964 انتخاب
5- روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد: خلاصه درس، نکات مهم به همراه سوالات و پاسخ‌های تشریحی
نويسنده:احمدعلی نوربالا ؛ نويسنده:فاطمه ثقفی - مدرسان شریف - دیویی: 616.890076 - 390 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 195000 ریال - 8 -0005-11-964-978 انتخاب
6- روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد: خلاصه درس، نکات مهم به همراه سوالات و پاسخ‌های تشریحی
نويسنده:فاطمه ثقفی - مدرسان شریف - دیویی: 616.890076 - 256 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 73000 ریال - 9 -169-187-964-978 انتخاب
7- روانشناسی بالینی
نويسنده:حمید پورشریفی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - سنجش - دیویی: 616.890076 - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 90000 ریال - 9 -204-383-964-978 انتخاب
8- روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد: مجموعه روانشناسی
گردآورنده:محمود مهوارحسینی ؛ گردآورنده:داود محمدی ؛ گردآورنده:فروزان سلیمی‌فر - مهر سبحان - دیویی: 616.89 - 150 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 140000 ریال - 3 -91-2831-964-978 انتخاب
9- روانشناسی بالینی: کارشناسی ارشد: مجموعه روانشناسی، شامل: شرح - نکته - تست
گردآورنده:محمود مهوارحسینی ؛ گردآورنده:داود محمدی ؛ گردآورنده:فروزان سلیمی‌فر - مهر سبحان - دیویی: 616.89 - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 140000 ریال - 3 -91-2831-964-978 انتخاب
10- روانشناسی بالینی
نويسنده:حمید پورشریفی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - سنجش - دیویی: 616.89 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 40000 ریال - 964-383-204-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2