لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (1)
تالیف (10)
ترجمه (2)
تهران (7)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش‌های طراحی تسطیح اراضی (از آغاز تا امروز)
نويسنده:رضا ابن‌جلال - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 526.36 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 13000 ریال - 6 -34-8659-964 انتخاب
2- تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی شالیزاری
نويسنده:نوراله جلالی‌کوتنایی ؛ ويراستار:رمضان طهماسبی ؛ ويراستار:عبدالرضا حسنی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی - دیویی: 633.180955 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 3 -30-6570-600-978 انتخاب
3- نقشه‌برداری عملیات ترازیابی
نويسنده:علیرضا سجادی‌جاجرم ؛ نويسنده:مجتبی سجادی‌جاجرم - گسترش علوم نوین - دیویی: 526.36 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 8 -4-95864-600-978 انتخاب
4- یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی
نويسنده:علی‌اصغر علیشاهی ؛ نويسنده:حسین فراست ؛ ويراستار:علی‌اکبر دلگرم - گلپا - دیویی: 333.330955 - 30 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3 -06-7938-964 انتخاب
5- مبانی و ضوابط مطالعات، طراحی و اجرای پروژه‌های یکپارچه‌سازی اراضی شالی‌زاری
نويسنده:نوراله جلالی‌کوتنایی - نوراله جلالی کوتنایی - دیویی: 333.3 - 240 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 80000 ریال - 8 -2919-04-964-978 انتخاب
6- تسطیح اراضی
مترجم:محمدحسن عالمی - دانش و فن - دیویی: 526.36 - 98 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 250 ریال - انتخاب
7- تسطیح اراضی (نقشه‌برداری و محاسبات)
نويسنده:رضا ابن‌جلال ؛ نويسنده:احمد باهری - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 526.36 - 80 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
8- روش‌های کاربردی تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در ایران
نويسنده:زهره مولودی ؛ نويسنده:حسین عابدی - نوربخش - دیویی: 333.330955 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 30000 ریال - 1 -76-8902-964-978 انتخاب
9- تسطیح اراضی
نويسنده:فریدون سرمدیان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 526.36 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4500 ریال - 4 -598-436-964 انتخاب
10- تسطیح اراضی
گردآورنده:محمدحسن عالمی - دانش و فن - دیویی: 526.36 - 98 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1361 - 250 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2