لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (23)
تالیف (34)
ترجمه (1)
تهران (34)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرود کوهستان
به‌اهتمام:جاوید سرایی ؛ به‌اهتمام:مانا سرایی - نشر موج - دیویی: 8fa1.620831 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 150000 ریال - 5 -64-5834-964-978 انتخاب
2- گلچینی از زیباترین آهنگ‌های ایران و جهان (2)
به‌اهتمام:کاوه سروریان - موسسه خدماتی موسیقی عارف - دیویی: 781.423 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 120000 ریال - 0 -28-802613-0-979 انتخاب
3- نغمه
نويسنده:علیرضا اعتمادی - تندیس دانش - دیویی: 371.8 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 2 -4-95756-964 انتخاب
4- سرود بچه‌ها: دوره دبستان
تهيه و تنظيم: انتشارات پیام آزادی ؛ تصويرگر:عزیزالله موسوی - پیام آزادی - دیویی: 784.7 - 16 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1364 - 100 ریال - انتخاب
5- گلچینی از زیباترین آهنگهای ایران و جهان (1)
گردآورنده:کاوه سروریان - موسسه خدماتی موسیقی عارف - دیویی: 781.423 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 135000 ریال - 8 -2-9014517-0-979 انتخاب
6- سرود کوهستان
به‌اهتمام:جاوید سرایی ؛ به‌اهتمام:مانا سرایی - نشر موج - دیویی: 8fa1.620831 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 60000 ریال - 5 -64-5834-964-978 انتخاب
7- سرود بچه‌ها: دوره دبستان
تصويرگر:عزیزالله موسوی ؛ تهيه و تنظيم: انتشارات پیام آزادی - پیام آزادی - دیویی: 784.7 - 16 صفحه - رحلی - چاپ 3 سال 1365 - 120 ریال - انتخاب
8- گلچینی از زیباترین آهنگ‌های ایران و جهان (2)
به‌اهتمام:کاوه سروریان - موسسه خدماتی موسیقی عارف - دیویی: 781.423 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 140000 ریال - 0 -28-802613-0-979 انتخاب
9- سرود بچه‌ها: دوره دبستان
تصويرگر:عزیزالله موسوی ؛ تهيه و تنظيم: انتشارات پیام آزادی - پیام آزادی - دیویی: 784.7 - 16 صفحه - رحلی - چاپ 4 سال 1365 - 160 ریال - انتخاب
10- گلچینی از زیباترین آهنگهای ایران و جهان (1)
گردآورنده:کاوه سروریان - موسسه خدماتی موسیقی عارف - دیویی: 781.423 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 120000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4