لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (21)
تالیف (32)
ترجمه (1)
تهران (32)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرود بچه‌ها: دوره دبستان
تهيه و تنظيم: انتشارات پیام آزادی ؛ تصويرگر:عزیزالله موسوی - پیام آزادی - دیویی: 784.7 - 16 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1364 - 10000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
2- سرود بچه‌ها: دوره دبستان
تصويرگر:عزیزالله موسوی ؛ تهيه و تنظيم: انتشارات پیام آزادی - پیام آزادی - دیویی: 784.7 - 16 صفحه - رحلی - چاپ 2 سال 1364 - 10000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
3- گلچینی از زیباترین آهنگ‌های ایران و جهان (2)
به‌اهتمام:کاوه سروریان - موسسه خدماتی موسیقی عارف - دیویی: 781.423 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 0 -28-802613-0-979 انتخاب
4- سرود بچه‌ها: دوره دبستان
تصويرگر:عزیزالله موسوی ؛ تهيه و تنظيم: انتشارات پیام آزادی - پیام آزادی - دیویی: 784.7 - 16 صفحه - رحلی - چاپ 6 سال 1366 - 15000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
5- سرود بچه‌ها: دوره دبستان
تصويرگر:عزیزالله موسوی ؛ تهيه و تنظيم: انتشارات پیام آزادی - پیام آزادی - دیویی: 784.7 - 16 صفحه - رحلی - چاپ 3 سال 1365 - 10000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
6- گلچینی از زیباترین آهنگ‌های ایران و جهان (2)
به‌اهتمام:کاوه سروریان - موسسه خدماتی موسیقی عارف - دیویی: 781.423 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 0 -28-802613-0-979 انتخاب
7- سرود بچه‌ها: دوره دبستان
تصويرگر:عزیزالله موسوی ؛ تهيه و تنظيم: انتشارات پیام آزادی - پیام آزادی - دیویی: 784.7 - 16 صفحه - رحلی - چاپ 4 سال 1365 - 5000 نسخه - 160 ریال - انتخاب
8- ترانه
نويسنده:علیرضا اعتمادی - تندیس دانش - دیویی: 371.8 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 7 -7-95756-964 انتخاب
9- گلچینی از زیباترین آهنگ‌های ایران و جهان (1)
به‌اهتمام:کاوه سروریان - موسسه خدماتی موسیقی عارف - دیویی: 781.423 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 5000 نسخه - 140000 ریال - انتخاب
10- سرود بچه‌ها: دوره دبستان
تصويرگر:عزیزالله موسوی ؛ تهيه و تنظيم: انتشارات پیام آزادی - پیام آزادی - دیویی: 784.7 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1370 - 15000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4