لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (22)
تالیف (37)
ترجمه (1)
تهران (34)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- A course in reading journalistic material
نويسنده:صابر دلشاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 85000 ریال - 1 -684-459-964-978 انتخاب
2- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.64 - 378 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 180000 ریال - 5 -866-981-964-978 انتخاب
3- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.64 - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 120000 ریال - 5 -866-981-964-978 انتخاب
4- واژه‌نامه اصطلاحات مطبوعاتی انگلیسی - فارسی = English Persian glossary
گردآورنده:هراند باغداساریان ؛ گردآورنده:علی‌اصغر پهلوان ؛ ويراستار:علی کوشکی - رسانه مهر (وابسته به خبرگزاری مهر) - دیویی: 070.014 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 75000 ریال - 8 -2-95167-600-978 انتخاب
5- A course in reading journalistic material
نويسنده:صابر دلشاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 150000 ریال - 1 -684-459-964-978 انتخاب
6- روزنامه‌ها و مجلات عربی (رشته زبان و ادبیات عرب)
نويسنده:رضا ناظمیان ؛ ويراستار:علی گنجیان - دانشگاه پیام نور - دیویی: 492.7824 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 25000 ریال - 3 -604-387-964-978 انتخاب
7- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.64 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 100000 ریال - 5 -866-981-964-978 انتخاب
8- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.64 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 500000 ریال - 5 -866-981-964-978 انتخاب
9- زبانکده فرهنگ مطبوعاتی (شامل کلمات و اصطلاحات سیاسی، نظامی، حقوقی، اطلاعاتی و امنیتی، اقتصادی و بازرگانی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی)
نويسنده:اسماعیل سلامی - زبانکده - دیویی: 070.403 - 398 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 36000 ریال - 2 -56-6117-964 انتخاب
10- A course in reading journalistic material
نويسنده:صابر دلشاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 140000 ریال - 1 -684-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4