لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (69)
تالیف (0)
ترجمه (98)
تهران (58)
شهرستان (40)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (98) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1394 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
2- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:محمود دانایی - جیحون - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 8 -22-6534-964 انتخاب
3- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:شهرزاد ضیایی ؛ ويراستار:ساره حسینی‌عطار - شمشاد - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 750 نسخه - 135000 ریال - 7 -18-8392-600-978 انتخاب
4- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع - واژگان خرد - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 220000 ریال - 5 -15-8878-600-978 انتخاب
5- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع - هنارس - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 3 -26-6179-622-978 انتخاب
6- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع ؛ ويراستار:محمد عبدالملکی - پدیده دانش - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 5 -46-6052-600-978 انتخاب
7- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع ؛ ويراستار:محمد عبدالملکی - آزرمیدخت - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 120000 ریال - 7 -38-7241-600-978 انتخاب
8- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1391 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
9- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:شهرزاد ضیایی ؛ ويراستار:ساره حسینی‌عطار - شمشاد - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 7 -18-8392-600-978 انتخاب
10- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع - باران خرد - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 1 -00-6199-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10