لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (78)
تالیف (0)
ترجمه (120)
تهران (68)
شهرستان (52)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (120) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 35000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
2- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع ؛ ويراستار:محمد عبدالملکی - آزرمیدخت - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 120000 ریال - 7 -38-7241-600-978 انتخاب
3- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو ؛ ويراستار:مهناز مقدسی - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 30 سال 1398 - 350000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
4- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ ويراستار:زهره زاهدی ؛ مترجم:محمود دانایی - پندار تابان - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 5 -22-8593-600-978 انتخاب
5- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر ... مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو ؛ ويراستار:هومن عباسپور - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 31 سال 1398 - 350000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
6- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع - باران خرد - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 340000 ریال - 1 -00-6199-622-978 انتخاب
7- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا حسن‌زاده - آکادمی کتاب - دیویی: 378.12092 - 167 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 260000 ریال - 4 -6-97262-600-978 انتخاب
8- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1391 - 80000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
9- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع - هنارس - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 330000 ریال - 3 -26-6179-622-978 انتخاب
10- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع - پر،یمام - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 1 -93-8137-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12