لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(418)
چاپ مجدد (814)
تالیف (1230)
ترجمه (2)
تهران (1146)
شهرستان (86)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (102)

تعداد یافت شده (1232) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- محشای قانون مجازات اسلامی با بازنگری و افزوده‌ها
نويسنده:ایرج گلدوزیان - مجد - دیویی: 345.55 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 90000 ریال - 6 -06-7820-964-978 انتخاب
2- قانون آیین دادرسی کیفری نموداری مصوب 1392/12/4
تدوين:رضا بولاغی ؛ تدوين:حبیب‌الله جمادی - چتر دانش - دیویی: 345.5505 - 226 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 60000 ریال - 7 -20-7316-600-978 انتخاب
3- قانون مجازات اسلامی: کلیات - حدود - قصاص - دیات مصوب 1392/2/1 و تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 و اصلاحات مصوب 1392/2/1 ....
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 345.55 - 392 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 125 سال 1393 - 70000 ریال - 3 -073-104-600-978 انتخاب
4- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1: تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، قانون جرایم رایانه‌ای
تدوين:سمانه ابوالحسنی - آلا قلم - دیویی: 345.55 - 416 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 1 -6-94479-600-978 انتخاب
5- شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق
نويسنده:محمد صالح‌ولیدی - جنگل،جاودانه - دیویی: 345.55 - 808 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 310000 ریال - 7 -076-316-600-978 انتخاب
6- قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی: حقوق جزای عمومی
نويسنده:محمدابراهیم شمس‌ناتری ؛ نويسنده:حمیدرضا کلانتری ؛ نويسنده:ابراهیم زارع - میزان - دیویی: 345.55 - 448 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 180000 ریال - 3 -539-511-964-978 انتخاب
7- قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1)، کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (مصوب 1375/3/2) و قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب 1388/3/5)
گردآورنده: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه - قوه ‌قضاییه‌، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات - دیویی: 345.55 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 80000 ریال - 0 -35-7706-600-978 انتخاب
8- قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام: اجرای احکام مدنی، اجرای احکام جزائی، اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای اسناد، اعسار همراه با آراء وحدت رویه ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 345.55 - 416 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 32000 ریال - 6 -67-8891-964-978 انتخاب
9- بایسته‌های فقهی اجرای قصاص
محقق:محمد حسنی ؛ بازنويسي:حسین رجایی ؛ بازنويسي:محمداسماعیل بیگی - جنگل - دیویی: 297.375 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 25000 ریال - 6 -348-981-964-978 انتخاب
10- رویه قضایی دادگاههای تجدید نظر استان تهران در امور کیفری: تهدید - توهین، افتراء - نشر اکاذیب - فحاشی
نويسنده:محمدرضا زندی - جنگل،جاودانه - دیویی: 349.55 - 116 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 60000 ریال - 2 -630-981-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 124