لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(415)
چاپ مجدد (757)
تالیف (1170)
ترجمه (2)
تهران (1087)
شهرستان (85)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (96)

تعداد یافت شده (1172) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون مجازات اسلامی
نويسنده:ابوذر بهروزی - نوآور - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 4 -96-5514-600-978 انتخاب
2- شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)
نويسنده:عباس زراعت - ققنوس - 704 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 1100 نسخه - 390000 ریال - 1 -017-278-600-978 انتخاب
3- قانون مجازات اسلامی: حدود - قصاص - دیات - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده - جرائم رایانه‌ای با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون تعزیرات ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 350 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 74 سال 1389 - 1500 نسخه - 19000 ریال - 1 -006-104-600-978 انتخاب
4- حقوق کیفری عمومی: بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید
نويسنده:حسین آقایی‌جنت‌مکان - جنگل،جاودانه - 400 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -819-981-964-978 انتخاب
5- قانون آیین دادرسی کیفری نموداری مصوب 1392/12/4
تدوين:رضا بولاغی ؛ تدوين:حبیب‌الله جمادی - چتر دانش - 392 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 4 -63-7316-600-978 انتخاب
6- شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی
نويسنده:محمد مصدق ؛ ويراستار:لیلاسادات اسدی - جنگل،جاودانه - 436 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1394 - 2000 نسخه - 220000 ریال - 4 -176-316-600-978 انتخاب
7- قوانین جدید آیین دادرسی کیفری: لازم الاجراء از تاریخ 1394/4/1، آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 کمیسیون قضایی و حقوقی ...
تدوين:جهانگیر منصور - دیدار - 342 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 24 سال 1397 - 10000 نسخه - 110000 ریال - 4 -104-104-600-978 انتخاب
8- قوانین کاربردی کیفری بانضمام قانون مجازات اسلامی: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری ...
تدوين:سیدعباس حسینی‌نیک - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 5 -43-2955-964-978 انتخاب
9- قانون مجازات اسلامی: حدود - قصاص - دیات - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون تعزیرات ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 328 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 69 سال 1388 - 5000 نسخه - 19000 ریال - 3 -90-8786-964-978 انتخاب
10- قانون‌مداری در قلمرو حقوق کیفری
نويسنده:محمدجعفر حبیب‌زاده ؛ نويسنده:محمد توحیدی‌فرد ؛ ويراستار:سیددرید موسوی‌مجاب - دادگستر - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 9 -06-2626-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 118