لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(414)
چاپ مجدد (754)
تالیف (1166)
ترجمه (2)
تهران (1084)
شهرستان (84)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (95)

تعداد یافت شده (1168) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چکیده حقوق جزایی عمومی: جرم (پدیده مجرمانه)، مسوولیت کیفری، واکنش اجتماعی
نويسنده:صادق سلیمی - تهران صدا - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 25000 ریال - 6 -91-6411-964 انتخاب
2- مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیات عمومی دیوان عالی کشور 1389 - 1328 توضیح و تفسیر آراء بر مبنای: قوانین موضوعه نظرهای مشورتی اداره ...
نويسنده:مصطفی اصغرزاده‌بناب - مجد - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 8 -31-7820-964-978 انتخاب
3- مقررات انتظامی قضات مطابق با قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390
نويسنده:احمد کریم‌زاده - گنج دانش - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 5 -07-6244-600-978 انتخاب
4- اجرای احکام کیفری: ‌به ضمیمه‌ی مباحث و مقررات مربوط به دیات
نويسنده:عارفه مدنی‌کرمانی - مجد - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 500 نسخه - 160000 ریال - 2 -46-6153-964-978 انتخاب
5- قانون جدید مجازات اسلامی: کلیات - حدود - قصاص - دیات مصوب 1392/2/1 تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده - جرایم رایانه‌ای ...
تدوين:اسماعیل نوری - نیان - 368 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 108000 ریال - 0 -1-95182-600-978 انتخاب
6- محشای مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام: اجرای احکام جزائی - اجرای احکام مدنی - اجرای محکومیت‌های مالی - اجرای اسناد رسمی و عادی - اجرائیات ...
تدوين:سیدمهدی کمالان - کمالان - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 7 -16-2566-964-978 انتخاب
7- قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام: اجرای احکام مدنی، اجرای احکام جزائی، اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای اسناد، اعسار همراه با آراء وحدت رویه ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - 416 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1388 - 1500 نسخه - 28000 ریال - 6 -67-8891-964-978 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات کاربردی جزایی
تدوين: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - چتر دانش - 432 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 2 -41-7316-600-978 انتخاب
9- قانون مجازات اسلامی: حدود - قصاص - دیات - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با قانون تعزیرات حکومتی، قانون تشدید ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 306 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 39 سال 1385 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 5 -13-8786-964 انتخاب
10- پرداخت دیه در حقوق جزای ایران (رویکرد جامع به مسئولیت دولت)
نويسنده:حمزه بیگی‌هرباغ - کاشف - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 8 -59-2849-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 117