لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(413)
چاپ مجدد (741)
تالیف (1152)
ترجمه (2)
تهران (1070)
شهرستان (84)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (91)

تعداد یافت شده (1154) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمینه حقوق جزای عمومی: به ‌انضمام نمونه‌هایی از سوالات امتحانی
نويسنده:رضا نوربها - گنج دانش،نشر دادآفرین - 620 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1387 - 7000 نسخه - 95000 ریال - 5 -42-7618-964 انتخاب
2- بررسی و تحلیل حقوقی و جرم‌شناسی قانون مجازات اسلامی (در نظم حقوقی نوین)
نويسنده:عباس حق‌پناهیان - جنگل،جاودانه - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 0 -132-316-600-978 انتخاب
3- قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام: اجرای احکام مدنی - اجرای احکام جزائی - اجرای محکومیت‌های مالی - اجرای اسناد - اعسار: همراه با آراء وحدت رویه ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - 432 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 16 سال 1393 - 4000 نسخه - 80000 ریال - 6 -17-6208-600-978 انتخاب
4- نگاهی به قانون مجازات اسلامی
تدوين:حسین محمدزاده‌آلمالو - آیین دادرسی - 434 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 8 -13-7032-600-978 انتخاب
5- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4
نويسنده:توحید زینالی ؛ نويسنده:حسین زینالی ؛ زيرنظر:پیمان رسولی - چراغ دانش - 148 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 1 -58-8355-964-978 انتخاب
6- مجموعه محشای قوانین چک با آخرین اصلاحات و الحاقات مشتمل بر: آرای وحدت رویه، اصراری و شعب دیوانعالی کشور، نظریه مشورتی و دیدگاههای حقوقی قضات
نويسنده:ناصر اصغری - آریان - 164 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 14000 ریال - 8 -3-95623-964 انتخاب
7- محشای قانون مجازات اسلامی
نويسنده:ایرج گلدوزیان - مجد - 472 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1383 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 2 -06-7820-964 انتخاب
8- آیین دادرسی کیفری در آئینه نمودار
تدوين:قاسم افسران ؛ تدوين:سیدابوذر علوی - نگاه بینه - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 68000 ریال - 3 -27-8874-964-978 انتخاب
9- قانون مجازات اسلامی: کلیات - حدود - قصاص - دیات - مصوب 1392/2/1 و تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 و اصلاحات مصوب 1392/2/1 و جرایم رایانه‌ای .
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 472 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 135 سال 1394 - 10000 نسخه - 85000 ریال - 8 -106-104-600-978 انتخاب
10- محشای قانون آیین دادرسی کیفری
نويسنده:نورمحمد صبری - فردوسی - 642 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 1 -66-8347-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 116