لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (11)
تالیف (22)
ترجمه (9)
تهران (29)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگهداشت جنگل
نويسنده:محمدحسین جزیره‌ای - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 333.7516 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 18000 ریال - 3 -5125-03-964 انتخاب
2- نجات جنگل‌ها
نويسنده:شارون دالگلیش ؛ مترجم:نیلوفر مهدیان - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.7516 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 10000 ریال - 3 -077-389-964-978 انتخاب
3- حقوق بین‌الملل حفاظت از جنگل‌ها
نويسنده:عاطفه میردیده ؛ مقدمه:علی مشهدی - خرسندی - دیویی: 346.55044 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 8 -329-114-600-978 انتخاب
4- جنگلبان
نويسنده:ریچارد بل ؛ مترجم:امیر سفری ؛ تصويرگر:میکیتا هارتس - فرگام - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 2 -56-7133-964-978 انتخاب
5- نجات جنگل‌ها
نويسنده:شارون دالگلیش ؛ مترجم:نیلوفر مهدیان ؛ ويراستار:پیرایه کلهر - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.7516 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 25000 ریال - 3 -077-389-964-978 انتخاب
6- راه اشتباهات مردم دنیا و ادارات: نابودی آنها بعد از جانوران و پرندگان و راه نجات آنها
نويسنده:سیدعلیرضا علوانی‌مهریان - چویل - دیویی: 333.7516 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 7 -82-7411-600-978 انتخاب
7- حمایت جنگل (رشته منابع طبیعی و محیط زیست)
نويسنده:قربان شهریاری ؛ ويراستار:محمدحسن جعفری‌صیادی ؛ ويراستار:مهسا کریمی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 634.9 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 83000 ریال - 3 -0234-14-964-978 انتخاب
8- نگهداشت جنگل
نويسنده:محمدحسین جزیره‌ای - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 333.7516 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 50000 ریال - 3 -5125-03-964-978 انتخاب
9- بچه‌ها در جنگل سبز
نويسنده:سمانه جعفربیگلو ؛ تصويرگر:محمدعلی سپهرافغان - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 ریال - 964-95794-6-X انتخاب
10- حقوق حفاظت از جنگل‌ها = Law conservation of forests
نويسنده:عاطفه مهدی ؛ نويسنده:مهدی بهروش - راز نهان - دیویی: 333.7516 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 7 -314-258-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4