لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (8)
تالیف (14)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش فنون متصدی‌گری معاملات املاک
نويسنده:مرتضی یوسفی - خلیلیان - دیویی: 346.550437 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 35000 ریال - 1 -06-8170-964 انتخاب
2- آموزش نگارش حقوقی مبایعه‌نامه: قولنامه در معاملات املاک تعریف و ماهیت و نحوه مبایعه‌نامه قولنامه
نويسنده:مرتضی یوسفی ؛ ويراستار:رقیه اخلاقی‌کاشانی - خلیلیان - دیویی: 346.22 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 25000 ریال - 3 -05-8170-964 انتخاب
3- مسئولیت مدنی حرفه‌ای دلالی و حق‌العمل‌کاری مشاورین املاک
نويسنده:مصطفی‌قلی خسروی ؛ نويسنده:مرتضی یوسفی ؛ ويراستار:عزت عطاری - مرتضی یوسفی - دیویی: 333.330995 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 35000 ریال - 9 -2251-04-964-978 انتخاب
4- آموزش فنون متصدی‌گری معاملات املاک
نويسنده:مرتضی یوسفی - خلیلیان - دیویی: 346.550437 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 35000 ریال - 1 -06-8170-964 انتخاب
5- آموزش نگارش حقوقی مبایعه‌نامه: قولنامه در معاملات املاک تعریف و ماهیت و نحوه مبایعه‌نامه قولنامه
نويسنده:مرتضی یوسفی - خلیلیان - دیویی: 346.22 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 25000 ریال - 3 -05-8170-964 انتخاب
6- مجموعه کامل دو جلدی قوانین معاملات املاک به همراه تشریح مواد و توضیح عبارات و اصطلاحات حقوقی قابل استفاده مشاورین املاک در سراسر کشور
نويسنده:مرتضی یوسفی - بوستان دانش - دیویی: 346.5502 - 512 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1385 - 8 -50-8144-964 انتخاب
7- نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع قولنامه
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خط سوم - دیویی: 346.55022 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 80000 ریال - 6 -69-8039-964-978 انتخاب
8- مجموعه کامل دو جلدی قوانین معاملات املاک به همراه تشریح مواد و توضیح عبارات و اصطلاحات حقوقی قابل استفاده مشاورین املاک در سراسر کشور
نويسنده:مرتضی یوسفی - بوستان دانش - دیویی: 346.5502 - 608 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1385 - 6 -51-8144-964 انتخاب
9- نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع قولنامه
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خط سوم - دیویی: 346.55022 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 200000 ریال - 6 -69-8039-964-978 انتخاب
10- آموزش فنون متصدی‌گری معاملات املاک
نويسنده:مرتضی یوسفی - خلیلیان - دیویی: 346.550437 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 35000 ریال - 1 -06-8170-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2