لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1078)
چاپ مجدد (719)
تالیف (1793)
ترجمه (4)
تهران (1637)
شهرستان (160)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (169)

تعداد یافت شده (1797) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین پیش‌گیری از جرم
نويسنده:مسلم خلفی - نورالسجاد - دیویی: 364.955 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 7 -24-5220-600-978 انتخاب
2- تادیب و نگاهداری مجانین در حقوق کیفری ایران
نويسنده:محمدکاظم عمارتی ؛ نويسنده:عباس شیخ‌الاسلامی - فکرسازان - دیویی: 344.550412 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 36000 ریال - 4 -36-8884-964-978 انتخاب
3- لایحه مجازات اسلامی راهنما
تدوين: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - چتر دانش - دیویی: 345.55 - 342 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -52-6381-600-978 انتخاب
4- شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی
نويسنده:محمد مصدق ؛ ويراستار:لیلاسادات اسدی - جنگل،جاودانه - دیویی: 345.55 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 4 -176-316-600-978 انتخاب
5- حقوق جزای عمومی 1
نويسنده:علی‌رضا میلانی - نشر میزان - دیویی: 345.55 - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 7 -557-511-964-978 انتخاب
6- مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (کیفری) دی 1391
تدوين: مرکز استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور - قوه ‌قضاییه‌، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات - دیویی: 349.55 - 62 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 9000 نسخه - 75000 ریال - 3 -96-2836-964-978 انتخاب
7- جرم اسیدپاشی در حقوق کیفری
نويسنده:ساسان نعمتی‌پرشکوه - آرمان دانش - دیویی: 345.55 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 60000 ریال - 8 -24-8628-600-978 انتخاب
8- مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) دی 1391
تدوين: مرکز استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور - قوه ‌قضاییه‌، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات - دیویی: 349.55 - 158 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 7 -10-7706-600-978 انتخاب
9- محشای مجموعه کامل قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون و آئین‌نامه اصلاحی تشکیل دادگاههای
تدوين:سیدمهدی کمالان - کمالان - دیویی: 345.55 - 800 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 2 -08-2566-964-978 انتخاب
10- مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری
تدوين: معاونت آموزش قوه قضاییه ؛ زيرنظر:نادر پوربیگ‌محمد - جنگل - دیویی: 297.37 - 118 صفحه - (در8جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 0 -366-981-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 180