لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (24)
تالیف (60)
ترجمه (2)
تهران (51)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه شیرین خسرو و شیرین
بازنويسي:مژگان کلهر ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی ؛ نقاش:مانلی منوچهری - نشر پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 30000 ریال - 3 -154-349-964-978 انتخاب
2- دخمه شیرین و افشین و بودلف هر دو مرده‌اند
نويسنده:قطب‌الدین صادقی - نشر قطره - دیویی: 8fa2.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 12000 ریال - 2 -315-341-964 انتخاب
3- خسرو و شیرین
اقتباس گر:فاطمه خانی‌آرانی - سوره تماشا - دیویی: 8fa3.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 6 -17-6592-600-978 انتخاب
4- خسرو و شیرین نظامی گنجوی
نويسنده:فاطمه فیروزوند - آنامید - دیویی: 8fa3.62 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 8 -12-6500-622-978 انتخاب
5- خسرو و شیرین
گردآورنده:حمید میرزارضایی - شیرمحمدی - دیویی: 8fa3.62 - 368 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 400000 ریال - 0 -49-7678-964-978 انتخاب
6- خسرو و شیرین
اقتباس گر:بهروز ثروتیان - توس - دیویی: 8fa1.23 - 1352 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3500 ریال - انتخاب
7- قصه شیرین خسرو و شیرین
بازنويسي:مژگان کلهر ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی ؛ نقاش:مانلی منوچهری - نشر پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 30000 ریال - 3 -154-349-964-978 انتخاب
8- خواب شیرین فرهاد (اقتباسی آزاد از افسانه‌های خسرو و شیرین نظامی)
نويسنده:میثم هاشمی‌طبا ؛ ويراستار:عباس محمدی - سوشیانت - دیویی: 8fa3.62 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 8 -3-96040-622-978 انتخاب
9- بازنویسی منظومه عاشقانه خسرو و شیرین به همراه تحلیلی از داستان و مقدمه‌ای بر ادبیات غنایی
بازنويسي:مجتبی پاکزاد - سروش برتر - دیویی: 8fa3.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 1 -10-6291-622-978 انتخاب
10- عاشقانه‌های دیروز به زبان امروز خسرو و شیرین
نويسنده:محسن محرابی - راه زندگی - دیویی: 8fa3.62 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5500 ریال - 964-92993-6-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7