لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(627)
چاپ مجدد (1726)
تالیف (2126)
ترجمه (227)
تهران (1868)
شهرستان (485)
كودك و نوجوان (2246)
كمك درسی و آموزشی (23)

تعداد یافت شده (2353) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کودکانه
گردآورنده:پونه الیاس‌زاده - شباویز - دیویی: 153.9 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 7 -50-5555-964 انتخاب
2- زنگ نقاشی: گوفی
تصويرگر: کمپانی‌والت‌دیسنی - آثار متین - دیویی: 750 - 8 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 1500 ریال - 5 -3-93257-964 انتخاب
3- Fun with English
نويسنده:محمدحسین امام‌زاده ؛ نويسنده:شعله پناهنده ؛ طراح:فریبا زارع‌مهذبیه - امام‌زاده‌ای - دیویی: 421 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 8 -28-7523-964-978 انتخاب
4- نقاشی: مجموعه فعالیتهای آموزشی برای کودکان 3/5 تا 4 سال
نويسنده:کیومرث سلطانی‌ابهری ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 750 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 8 -1054-07-964-978 انتخاب
5- رنگ‌آمیزی به همراه آموزش الفبای فارسی 2
نويسنده:آمنه شریفی‌عراقی ؛ شاعر:آمنه عوض‌پور ؛ ويراستار:ابوالفضل شریفی‌عراقی - ندای شریف - دیویی: 4fa1 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -33-8670-964-978 انتخاب
6- حواستو جمع کن: شناخت شکل‌ها، تفاوت و تشابه‌
به‌اهتمام:فهیمه سیدناصری - ذکر، کتابهای ‌قاصدک - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - (در12جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 40 سال 1395 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -009-307-964-978 انتخاب
7- حواستو جمع کن: آمادگی برای نوشتار، هماهنگی چشم و دست با خطوط نقطه‌چین
به‌اهتمام:فهیمه سیدناصری - ذکر، کتابهای ‌قاصدک - دیویی: 372.21 - 12 صفحه - (در12جلد ) - جلد 12 - خشتی (شومیز) - چاپ 25 سال 1395 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 9 -361-307-964-978 انتخاب
8- مجموعه آموزشی رویش (2): ویژه گروه سنی آمادگی
نويسنده: کمیته آموزشی مهدهای کودک ؛ زيرنظر: سازمان‌بهزیستی‌استان‌خراسان،کمیته‌آموزشی‌مهدهای‌کو ؛ تصويرگر:منیره انتخابی - سنبله - دیویی: 372.21 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 18500 نسخه - 9 -364-392-964 انتخاب
9- شعر و نقاشی همراه با برچسب
نويسنده:فاطمه شعبانی - قلم سبز - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 9 -24-7878-964 انتخاب
10- رنگ‌آمیزی (همراه با شعر)
تصويرگر:کمال مظلوم - اعتماد - دیویی: 750 - 12 صفحه - خشتی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 7 -06-8510-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 236