لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (64)
تالیف (1)
ترجمه (114)
تهران (111)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (114)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (115) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پدرم اسباب‌کشی می‌کنه
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:ولکان آکمشه - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 6 -3-95274-622-978 انتخاب
2- الفی اتکینز و دوست خیالی‌اش
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 16000 ریال - 1 -1-92937-600-978 انتخاب
3- الفی اتکینز و دوست خیالی‌اش
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 65000 ریال - 1 -1-92937-600-978 انتخاب
4- پدر: پرچین و پسرها
نويسنده:پل فلیش‌من ؛ تصويرگر:باگرام ایپاتولین ؛ مترجم:نسرین وکیلی - میچکا - دیویی: 813 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 1 -18-7014-622-978 انتخاب
5- پدر: پرچین و پسرها
نويسنده:پل فلیش‌من ؛ مترجم:نسرین وکیلی ؛ تصويرگر:باگرام ایپاتولین - میچکا - دیویی: 813 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 250000 ریال - 1 -18-7014-622-978 انتخاب
6- خانه را به هم نریز الفی اتکینز
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 180000 ریال - 5 -01-6899-600-978 انتخاب
7- الفی اتکینز پرواز می‌کند!
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 20 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 115000 ریال - 3 -18-6899-600-978 انتخاب
8- الفی اتکینز به وسایل خانه دست نمی‌زند؟
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 65000 ریال - 7 -23-6899-600-978 انتخاب
9- الفی اتکینز و دوست خیالی‌اش
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 17500 ریال - 1 -1-92937-600-978 انتخاب
10- فقط من و مامان / فقط من و بابا
نويسنده:مرسر مایر ؛ مترجم:فیروزه کاتب - نقش گستران سرمدی، فینگیلی - دیویی: 305.231 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 98000 ریال - 7 -72-6329-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12