لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (40)
تالیف (1)
ترجمه (84)
تهران (82)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (84)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (85) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خانه را به هم نریز الفی اتکینز
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:علی توکلی ؛ ويراستار:سارا صدری - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 5 -01-6899-600-978 انتخاب
2- چارلی و خوراک اسفناج
نويسنده:ویلما کاستتی ؛ نويسنده:مونیکا وینالدینی ؛ مترجم:کیوان رحیمیان - اختران - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 2 -086-207-964-978 انتخاب
3- تولد بابای الفی اتکینز
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 2 -15-6899-600-978 انتخاب
4- قلعه‌ی درختی
نويسنده:جسیکااسکات کرین ؛ مترجم:فرزین سوری ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 9 -586-462-600-978 انتخاب
5- تو ترسویی الفی اتکینز؟
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 8 -2-92937-600-978 انتخاب
6- الفی اتکینز و دوست خیالی‌اش
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 1 -1-92937-600-978 انتخاب
7- غذایت را بخور الفی اتکینز!
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:علی توکلی ؛ ويراستار:سارا صدری - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 3 -21-6899-600-978 انتخاب
8- تصویر ایوان
نويسنده:پائولا فاکس ؛ مترجم:شهلا طهماسبی - آفرینگان - دیویی: 813.54 - 144 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1650 نسخه - 9000 ریال - 8 -14-7694-964 انتخاب
9- غذایت را بخور الفی اتکینز!
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 3 -21-6899-600-978 انتخاب
10- گئجه‌ن خیر، الفی اتکینز
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:دومان اردم ؛ مترجم:بابک مینقی - اختر - دیویی: 833 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -865-517-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9