لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (39)
تالیف (1)
ترجمه (82)
تهران (80)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (82)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (83) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الفی اتکینز به وسایل خانه دست نمی‌زند؟
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:علی توکلی ؛ ويراستار:سارا صدری - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 7 -23-6899-600-978 انتخاب
2- آرتمیس فاول و ماجرای شمال
نويسنده:یون کالفر ؛ مترجم:شیدا رنجبر ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - نشر افق - دیویی: 823.914 - 408 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 6 -144-369-964 انتخاب
3- بابایت چکار می‌کند الفی اتکینز؟
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 500 نسخه - 65000 ریال - 5 -3-92937-600-978 انتخاب
4- خانه را به هم نریز الفی اتکینز
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 813 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 5 -01-6899-600-978 انتخاب
5- جشن تولد الفی اتکینز
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:علی توکلی ؛ ويراستار:سارا صدری - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 8 -13-6899-600-978 انتخاب
6- بابا را خوشحال کن الفی اتکینز
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 8 -00-6899-600-978 انتخاب
7- بابا را خوشحال کن الفی اتکینز
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 65000 ریال - 8 -00-6899-600-978 انتخاب
8- آرتمیس فاول و ماجرای شمال
نويسنده:یون کالفر ؛ مترجم:شیدا رنجبر ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - نشر افق - دیویی: 823.914 - 480 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3000 نسخه - 58000 ریال - 8 -144-369-964-978 انتخاب
9- الفی اتکینز و دوست خیالی‌اش
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 1 -1-92937-600-978 انتخاب
10- خانه را به هم نریز الفی اتکینز
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:علی توکلی ؛ ويراستار:سارا صدری - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 5 -01-6899-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9