لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (1)
تالیف (15)
ترجمه (6)
تهران (19)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامعه‌شناسی تحلیلی: چشم‌اندازی از مبانی، روابط، تفاوت‌ها، خود اجتماعی و دین
نويسنده:منیژه نویدنیا - جامعه‌شناسان - دیویی: 301 - 158 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 240000 ریال - 7 -466-223-600-978 انتخاب
2- مقدمه‌ای بر نظریه سیستم‌ها و خانواده‌درمانی
نويسنده:رافائل‌ج بکوار ؛ نويسنده:داروتی‌استرو بکوار ؛ مترجم:علی حسینعلی‌بیکی - آوای نور - دیویی: 616.89156 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 7 -542-309-600-978 انتخاب
3- سازمان‌گرایی (ارگانیزاسیونیسم)
نويسنده:فریدون کامران - بهمن برنا - دیویی: 302.35 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 520000 ریال - 6 -17-6653-622-978 انتخاب
4- جامعه‌شناسی تحلیلی: الگوها و امنیت
نويسنده:منیژه نویدنیا ؛ ويراستار: گروه ویراستاری انتشارات جامعه‌شناسان - جامعه‌شناسان - دیویی: 301 - 162 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 240000 ریال - 8 -469-223-600-978 انتخاب
5- جامعه‌شناسی تحلیلی: مفاهیم و گذری بر جوامع
نويسنده:منیژه نویدنیا ؛ ويراستار: گروه ویراستاری انتشارات جامعه‌شناسان - جامعه‌شناسان - دیویی: 301 - 146 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 220000 ریال - 5 -460-223-600-978 انتخاب
6- نظم نوین جهانی
نويسنده:غلامرضا اربابی - اربابی - دیویی: 320.01 - 454 صفحه - وزیری (شومیز) - 7500 ریال - انتخاب
7- نظریه سیستم‌های اجتماعی: مطالعه عملکرد سیستم هنر از منظر نیکلاس لومان
نويسنده:مریم بختیاریان - هرمس - دیویی: 003 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 5 -965-363-964-978 انتخاب
8- جامعه‌شناسی تحلیلی: توسعه و جهانی شدن
نويسنده:منیژه نویدنیا ؛ ويراستار: گروه ویراستاری انتشارات جامعه‌شناسان - جامعه‌شناسان - دیویی: 301 - 140 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 210000 ریال - 1 -468-223-600-978 انتخاب
9- نظریه‌ی سیستم‌ها و تغییر پرادایم در جامعه‌شناسی (تاملی بر اندیشه‌های نیکلاس لومان)
گردآورنده:علی اردستانی - قومس - دیویی: 301 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 9 -59-8811-964-978 انتخاب
10- جامعه‌شناسی تحلیلی: خرد و کلان
نويسنده:منیژه نویدنیا - جامعه‌شناسان - دیویی: 301 - 156 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 230000 ریال - 2 -461-223-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3