لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (18)
تالیف (37)
ترجمه (0)
تهران (29)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عملیات والفجر 8: فتح فاو (طراحی، اجرا، نتایج، بازتاب‌ها)
تهيه و تنظيم: مرکزمطالعات‌وتحقیقات‌جنگ،مدیریت‌بهروه‌وری‌ - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 ریال - 0 -55-6315-964 انتخاب
2- ماهی‌ها در آب می‌میرند
طراح:مریم کسرایی ؛ طراح:ملیحه معزی - بوی باران - دیویی: 955.0843 - 68 صفحه - بیاضی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 9 -6-95034-600-978 انتخاب
3- هوانیروز در عملیات بزرگ فاو
نويسنده:مرتضی سلطانی - نشر شهید سعید محبی - دیویی: 955.0843 - 200 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 18000 ریال - 7 -19-6919-964 انتخاب
4- دسته یک (بازروایی خاطرات شب عملیات "24 / 11 / 1364، جاده فاو - ام‌القصر")
تدوين:اصغر کاظمی ؛ ويراستار:محمدمهدی عقابی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 852 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 100000 ریال - 1 -331-506-964-978 انتخاب
5- دسته یک (بازروایی خاطرات شب عملیات "24 / 11 / 1364، جاده فاو - ام‌القصر")
تدوين:اصغر کاظمی ؛ ويراستار:محمدمهدی عقابی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 882 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 17 سال 1394 - 350000 ریال - 1 -331-506-964-978 انتخاب
6- دسته یک (بازروایی خاطرات شب عملیات "24 / 11 / 1364، جاده فاو - ام‌القصر")
تدوين:اصغر کاظمی ؛ ويراستار:محمدمهدی عقابی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 834 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1387 - 110000 ریال - 1 -331-506-964-978 انتخاب
7- دسته یک (بازروایی خاطرات شب عملیات "24 / 11 / 1364، جاده فاو - ام‌القصر")
تدوين:اصغر کاظمی ؛ ويراستار:محمدمهدی عقابی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 784 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1388 - 110000 ریال - 1 -331-506-964-978 انتخاب
8- دسته یک (بازروایی خاطرات شب عملیات "24 / 11 / 1364، جاده فاو - ام‌القصر")
تدوين:اصغر کاظمی ؛ ويراستار:محمدمهدی عقابی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 830 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1388 - 110000 ریال - 1 -331-506-964-978 انتخاب
9- دسته یک (بازروایی خاطرات شب عملیات "24 / 11 / 1364، جاده فاو - ام‌القصر")
تدوين:اصغر کاظمی ؛ ويراستار:محمدمهدی عقابی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 844 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 110000 ریال - 1 -331-506-964-978 انتخاب
10- یارالی غواص: یادی از شهدای والامقام استان اردبیل در نبرد غرور‌آفرین والفجر 8
به‌اهتمام:بهنام سمیعی ؛ به‌اهتمام:فاضل احدی ؛ ويراستار:ساسان ناطق - محقق اردبیلی - دیویی: 955.0843 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 9 -09-6554-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4