لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(77)
چاپ مجدد (78)
تالیف (119)
ترجمه (36)
تهران (104)
شهرستان (51)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (23)

تعداد یافت شده (155) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری
نويسنده:رحیم حیدری‌چیانه - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 338.4791 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 43000 ریال - 4 -272-530-964-978 انتخاب
2- گردشگری روستایی (بخش احمدآباد مشهد)
نويسنده:جعفر جوان ؛ نويسنده:مریم قاسمی ؛ به‌اهتمام:محمود پسندیده - آژند - دیویی: 338.4791 - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 50000 ریال - انتخاب
3- اقتصاد گردشگری
نويسنده:دانلد لاندبرگ ؛ نويسنده:کریشنا مورتی ؛ نويسنده:مینک استاونگا - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 338.9 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 95000 ریال - 0 -096-468-964-978 انتخاب
4- راهنمای تربیت میزبان
مترجم:مهدخت ترکمان ؛ ويراستار:احمد ساعیان - سیمین - دیویی: 338.4791 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 35000 ریال - 2 -53-6779-964-978 انتخاب
5- جغرافیای جهانگردی و برنامه‌ریزی اوقات فراغت
نويسنده:مهدی قرخلو - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دیویی: 338.4791 - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 27000 ریال - 7 -80-8848-964 انتخاب
6- گردشگری و جهانگردی: گردشگری، جهانگردی، آثار و بناهای فرهنگی و تاریخی
نويسنده:هوشنگ اسدزاده ؛ نويسنده:ابراهیم اسدزاده - موسسه فرهنگی انتشاراتی خاتم - دیویی: 338.4791 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 198000 ریال - 4 -19-7807-600-978 انتخاب
7- توریسم و نقش آن در جغرافیا
نويسنده:سیمین ارمغان ؛ ويراستار:یدالله طالشی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر - دیویی: 338.4791 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 30000 ریال - 964-9920-17-X انتخاب
8- گردشگری جهانی، گردشگری و طبیعت گردی پایدار: ضوابط اخلاقی، اساسنامه، خط مشی و قطعنامه‌ها
نويسنده:پرابهاس‌چاندرا سینها ؛ مترجم:محمد جمال‌قلی‌پور - نشر مرندیز - دیویی: 338.4791 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 55000 ریال - 9 -035-106-600-978 انتخاب
9- راهنمای تربیت خانه‌دار (برای هتلها)
مترجم:مهدخت ترکمان ؛ ويراستار:احمد ساعیان - سیمین - دیویی: 338.3791 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 60000 ریال - 9 -54-6779-964-978 انتخاب
10- جهانگردی شهری
نويسنده:ژرژ کازه ؛ نويسنده:فرانسواز پوتییه ؛ مترجم:صلاح‌الدین محلاتی - دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 338.4791 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 11000 ریال - 6 -076-457-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16