لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (25)
تالیف (24)
ترجمه (8)
تهران (31)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (32)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فقه مقارن 1 (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:محمدجواد مغنیه ؛ مترجم:حسن مبینی‌سوچلمائی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.32 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 30000 ریال - 2 -221-387-964-978 انتخاب
2- قرائت و درک مفاهیم متون عرفانی (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:عبدالحسین فرزاد - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.076 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 8600 ریال - 5 -224-455-964 انتخاب
3- مبادی اصول (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:سیدمحمد صدری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.31 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1399 - 280000 ریال - 3 -352-455-964-978 انتخاب
4- مبادی اصول (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:سیدمحمد صدری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.312 - 36 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 2 سال 1378 - 7600 ریال - 7 -352-455-964 انتخاب
5- مبادی فقه: (رشته الاهیات و علوم اسلامی)
نويسنده:سیدمحمد صدری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.31 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 59000 ریال - 5 -882-387-964-978 انتخاب
6- فقه مقدماتی 2 (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:اسدالله لطفی ؛ ويراستار:ابراهیم فتح‌اللهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.32 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 9300 ریال - 7 -022-387-964 انتخاب
7- مبادی اصول (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:سیدمحمد صدری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.31 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1390 - 24000 ریال - 3 -352-455-964-978 انتخاب
8- مبادی اصول (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:سیدمحمد صدری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.31 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 18000 ریال - 3 -352-455-964-978 انتخاب
9- فقه مقدماتی (2)
نويسنده:اسدالله لطفی ؛ ويراستار:ابراهیم فتح‌اللهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.32 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8000 ریال - 7 -022-387-964 انتخاب
10- مبادی فقه (رشته الاهیات و علوم اسلامی)
نويسنده:سیدمحمد صدری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.31 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 74000 ریال - 5 -882-387-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4