لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(169)
چاپ مجدد (133)
تالیف (286)
ترجمه (16)
تهران (108)
شهرستان (194)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (302) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دویست و ده فرمان
نويسنده:سپیده نورصالحی ؛ مقدمه:سیدحسن امین ؛ مقدمه:ایرج حسابی - رافع - دیویی: 297.179 - 328 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 300000 ریال - 5 -44-6378-964-978 انتخاب
2- پژوهشی در باب اسرائیلیات در تفاسیر قرآن
نويسنده:محمدتقی دیاری ؛ ويراستار:محسن کرمی - سهروردی - دیویی: 297.171 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2100 نسخه - 40000 ریال - 0 -43-6980-964 انتخاب
3- تسنیم: تفسیر قرآن کریم
نويسنده:عبدالله جوادی‌آملی ؛ ويراستار:سعید بندعلی‌مرقی ؛ ويراستار:محمدعلی حسن‌زاده‌محمدی - مرکز نشر اسرا - دیویی: 297.179 - 686 صفحه - جلد 35 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 8 -09-7835-600-978 انتخاب
4- تفسیر المعین
نويسنده:محمد هویدی - موسسه دارالمجتبی - دیویی: 297.17 - 660 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 3000 نسخه - 1 -89-8762-964-978 انتخاب
5- قواعد تفسیر
نويسنده:محمود حسین‌زاده‌خراسانی - سیدجمال‌الدین اسدآبادی - دیویی: 297.171 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 2 -73-5660-964-978 انتخاب
6- تسنیم: تفسیر قرآن کریم
نويسنده:عبدالله جوادی‌آملی ؛ تهيه و تنظيم:حسن واعظی‌محمدی ؛ ويراستار:علی اسلامی - مرکز نشر اسرا - دیویی: 297.179 - 728 صفحه - جلد 19 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 110000 ریال - 1 -38-8739-964-978 انتخاب
7- صفیر ولایت: دعوای دیدنی جهنمیان
نويسنده:سیدمحمد ضیاء‌آبادی - نشر بهاران - دیویی: 297.18 - 26 صفحه - رقعی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1385 - 25000 نسخه - 7 -070-516-964 انتخاب
8- پژوهش در تفسیرپژوهی قرآن: مطالعه الگوهای زرقانی، ذهبی، طباطبایی، معرفت، فهد رومی و بابایی
نويسنده:سیدهدایت جلیلی‌سنزیقی - سخن - دیویی: 297.171 - 528 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 165000 ریال - 6 -571-372-964-978 انتخاب
9- تسنیم: تفسیر قرآن کریم
نويسنده:عبدالله جوادی‌آملی ؛ تهيه و تنظيم:حسن واعظی‌محمدی ؛ تهيه و تنظيم:محمد صفایی - مرکز نشر اسرا - دیویی: 297.179 - 712 صفحه - جلد 23 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 0 -51-8739-964-978 انتخاب
10- صفیر هدایت: بوی گل یاس، شمیم حسین (ع)، عطر عباس (ع)
نويسنده:سیدمحمد ضیاء‌آبادی - بنیاد خیریه الزهراء، دفتر امور فرهنگی،نشر بهاران - دیویی: 297.18 - 28 صفحه - رقعی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 نسخه - 964-516-012-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31