لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (21)
تالیف (35)
ترجمه (5)
تهران (28)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با قرآن: (تفسیر سوره‌های صف، جمعه، منافقون و تغابن)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.179 - 228 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1395 - 80000 ریال - 4 -11-7299-964-978 انتخاب
2- آشنایی با قرآن (تفسیر سوره‌های صف، جمعه، منافقون و تغابن)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.179 - 204 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 7500 ریال - 7 -11-7299-964 انتخاب
3- تفسیر سوره جمعه (به زبان چینی)
نويسنده:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ مترجم:سلیمان بای‌جی‌سو - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.18 - 26 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 50000 ریال - 3 -218-195-964-978 انتخاب
4- التفسیر التربوی للقرآن الکریم (المبانی و الاتجاهات)
نويسنده:هاشم‌عبدالنبی ابوخمسین - مرکز المصطفی (ص) العالمی للترجمه و النشر - دیویی: 297.171 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 15000 ریال - 6 -501-195-964-978 انتخاب
5- آشنایی با قرآن (تفسیر سوره‌های صف، جمعه، منافقون و تغابن)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.179 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4000 ریال - انتخاب
6- بهره بیشتر از تفسیر قرآن کریم: سوره جمعه ویژه دانش‌آموزان پایه هشتم
تهيه و تنظيم: اداره کل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش - موسسه فرهنگی منادی تربیت - دیویی: 297.18 - 52 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 30000 ریال - 3 -106-390-600-978 انتخاب
7- بهره بیشتر از تفسیر قرآن کریم: سوره جمعه ویژه دانش‌آموزان پایه هشتم
- وزارت آموزش و پرورش، موسسه فرهنگی منادی تربیت - دیویی: 297.18 - 52 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 11500 ریال - 3 -106-390-600-978 انتخاب
8- تفسیر سوره جمعه
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم صدرالدین‌شیرازی ؛ مترجم:محمد خواجوی - مولی - دیویی: 297.18 - 338 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 90000 ریال - 2 -21-2671-964-978 انتخاب
9- آشنایی با قرآن (تفسیر سوره‌های صف، جمعه، منافقون و تغابن)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.179 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 4500 ریال - 4 -32-5600-964 انتخاب
10- تفسیر سوره‌های جمعه و منافقون
نويسنده:سیدمحمد سعیدی - زائر آستان مقدس - دیویی: 297.18 - 344 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 140000 ریال - 5 -434-180-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4