لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (20)
تالیف (34)
ترجمه (5)
تهران (27)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نماز جمعه در قرآن و روایات (سیری در تفسیر سوره جمعه)
نويسنده:محمدعلی نکونام - دار النور - دیویی: 297.18 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 6 -03-8138-964 انتخاب
2- آشنایی با قرآن: تفسیر سوره‌های صف، جمعه، منافقون و تغابن
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.179 - 228 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1393 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 4 -11-7299-964-978 انتخاب
3- آشنایی با قرآن: (تفسیر سوره‌های صف، جمعه، منافقون و تغابن)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.179 - 228 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1394 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 4 -11-7299-964-978 انتخاب
4- آشنایی با قرآن (تفسیر سوره‌های صف، جمعه، منافقون و تغابن)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.179 - 202 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 7 -11-7299-964 انتخاب
5- آشنایی با قرآن (تفسیر سوره‌های صف، جمعه، منافقون و تغابن)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.179 - 204 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 4000 نسخه - 7000 ریال - 7 -11-7299-964 انتخاب
6- بهره بیشتر از تفسیر قرآن کریم: سوره جمعه ویژه دانش‌آموزان پایه هشتم
- وزارت آموزش و پرورش، موسسه فرهنگی منادی تربیت - دیویی: 297.18 - 52 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 10000 نسخه - 11500 ریال - 3 -106-390-600-978 انتخاب
7- آشنایی با قرآن: تفسیر سوره‌های صف، جمعه، منافقون و تغابن
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.179 - 228 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1393 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 4 -11-7299-964-978 انتخاب
8- آشنایی با قرآن (تفسیر سوره‌های صف، جمعه، منافقون و تغابن)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.179 - 204 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 7 -11-7299-964 انتخاب
9- تفسیر دو سوره جمعه و منافقون
نويسنده:سیدمحمد امین - دفتر نشر طیب - دیویی: 297.18 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 12500 ریال - 6 -1-94755-964 انتخاب
10- نماز جمعه در قرآن و روایات (سیری در تفسیر سوره جمعه)
نويسنده:محمدعلی نکونام - دار النور - دیویی: 297.18 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 6 -03-8138-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4