لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (24)
تالیف (65)
ترجمه (4)
تهران (27)
شهرستان (42)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تفسیر فروغ
نويسنده:مهدی احدی ؛ محقق: جمعی از پژوهشگران - سید جمال‌الدین اسدآبادی - دیویی: 297.179 - 488 صفحه - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 5 سال 1389 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -24-5660-964 انتخاب
2- تفسیر سوره حمد
نويسنده:حامد خواسته - نسیم حیات - دیویی: 297.18 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 5 -113-492-964 انتخاب
3- تفسیر سوره مبارکه حمد
نويسنده:سیدعزالدین حسینی‌زنجانی - بوستان کتاب - دیویی: 297.18 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1500 نسخه - 16000 ریال - 5 -786-548-964-978 انتخاب
4- تفسیر سوره حمد
نويسنده:محمدتقی صرفی‌پور - صرفی‌پور - دیویی: 297.18 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 1 -34-8436-964-978 انتخاب
5- تفسیر سوره حمد
نويسنده:محمدرضا عزیز - مدین - دیویی: 297.18 - 218 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 6 -69-8901-964-978 انتخاب
6- مفاهیمی در قرآن
نويسنده:محمد کاظمی - روجین مهر - دیویی: 297.179 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 7 -3-96024-964 انتخاب
7- باران حکمت: سوره حمد
نويسنده:محمدرضا رنجبر ؛ ويراستار:غلامرضا امامی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.18 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 4 -231-476-964-978 انتخاب
8- تفسیر اثری جامع: مقدمه - سوره حمد
نويسنده:محمدهادی معرفت ؛ مترجم:جواد ایروانی ؛ ويراستار:مجتبی خطاط - تمهید - دیویی: 297.179 - 592 صفحه - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 4 -23-5079-600-978 انتخاب
9- باران حکمت: سوره حمد
نويسنده:محمدرضا رنجبر ؛ ويراستار:غلامرضا امامی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.18 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 4 -231-476-964-978 انتخاب
10- باران حکمت: سوره حمد
نويسنده:محمدرضا رنجبر ؛ ويراستار:غلامرضا امامی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.18 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 4 -231-476-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7