لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (1)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برنج‌افزایی (با رویکرد شناخت حلقه‌های مفقوده در مدیریت کشاورزی عصر حاضر)
نويسنده:سیداکبر ساداتی ؛ نويسنده:شهرام اشرف ؛ نويسنده:قنبر لایی - مرکز انتشارات توسعه علوم، واحد علوم و تحقیقات (ساری) - دیویی: 633.18 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -90-6842-964-978 انتخاب
2- کشاورزی در جهان به سوی 2050 - 2030
مترجم:رویا محمدزاده ؛ مترجم:سمانه قلی‌پور ؛ ويراستار:مجتبی پالوج - موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - دیویی: 338.10112 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -20-5549-964-978 انتخاب
3- کشاورزی در جهان به سوی 2030 - 2015
مترجم:هومن فتحی ؛ ويراستار:طاهره علی‌بابایی ؛ ويراستار:علی قاسم‌نژادجامعی - وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی - دیویی: 631.53 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -17-5549-964 انتخاب
4- کشاورزی در جهان به سوی 2030 - 2015
مترجم:هومن فتحی ؛ ويراستار:علی قاسم‌نژادجامعی - وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی - دیویی: 631.53 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -17-5549-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1