لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (21)
تالیف (31)
ترجمه (0)
تهران (18)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با قرآن (تفسیر سوره‌های صف، جمعه، منافقون و تغابن)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 7000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
2- دوست‌نماها: تفسیر سوره منافقون
نويسنده:جعفر سبحانی‌تبریزی - بوستان کتاب - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 3 -438-548-964-978 انتخاب
3- تفسیر دو سوره جمعه و منافقون
نويسنده:سیدمحمد امین - دفتر نشر طیب - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 12500 ریال - 6 -1-94755-964 انتخاب
4- نفاق: سیری در تفسیر سوره منافقون
گردآورنده:محمدعلی نکونام - دار النور - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 4500 ریال - 4 -04-8138-964 انتخاب
5- فرهنگ دانشوران در تفسیر قرآن: تفسیر سوره منافقون
نويسنده:شمس‌الدین نجفی - سبحان - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 3500 نسخه - 11000 ریال - 7 -63-8827-964-978 انتخاب
6- قرض‌الحسنه: روشی قرآنی، عملی روحانی: تفسیر آیات 9 تا 11 سوره‌ی منافقون
نويسنده:سیدمحمد ضیاء‌آبادی - بنیاد خیریه الزهراء - 24 صفحه - رقعی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 8 -42-2773-964-978 انتخاب
7- آشنایی با قرآن: (تفسیر سوره‌های صف، جمعه، منافقون و تغابن)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - 228 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1394 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 4 -11-7299-964-978 انتخاب
8- دوست نماها: تفسیر سوره منافقون
نويسنده:جعفر سبحانی‌تبریزی - حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 نسخه - 3400 ریال - 7 -697-424-964 انتخاب
9- تفسیر سوره‌های جمعه و منافقون
نويسنده:حسن فریدگلپایگانی - صبا - 116 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 5000 نسخه - 180 ریال - انتخاب
10- دوست‌نماها: تفسیر سوره منافقون
نويسنده:جعفر سبحانی‌تبریزی - بوستان کتاب - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 3 -438-548-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4