لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (22)
تالیف (32)
ترجمه (0)
تهران (18)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با قرآن (تفسیر سوره‌های صف، جمعه، منافقون و تغابن)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.179 - 204 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 4000 نسخه - 7000 ریال - 7 -11-7299-964 انتخاب
2- فرهنگ دانشوران در تفسیر قرآن: تفسیر سوره منافقون
نويسنده:شمس‌الدین نجفی - سبحان - دیویی: 297.18 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 3500 نسخه - 11000 ریال - 7 -63-8827-964-978 انتخاب
3- آشنایی با قرآن: (تفسیر سوره‌های صف، جمعه، منافقون و تغابن)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.179 - 228 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1394 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 4 -11-7299-964-978 انتخاب
4- آشنایی با قرآن: (تفسیر سوره‌های صف، جمعه، منافقون و تغابن)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.179 - 228 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1395 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 4 -11-7299-964-978 انتخاب
5- آشنایی با قرآن (تفسیر سوره‌های صف، جمعه، منافقون و تغابن)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.179 - 204 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 7 -11-7299-964 انتخاب
6- تفسیر سوره‌های جمعه و منافقون
نويسنده:سیدمحمد سعیدی - زائر آستان مقدس - دیویی: 297.18 - 344 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 5 -434-180-964-978 انتخاب
7- دوست‌نماها: تفسیر سوره منافقون
نويسنده:جعفر سبحانی‌تبریزی - بوستان کتاب - دیویی: 297.18 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 3000 نسخه - 4200 ریال - 1 -133-371-964 انتخاب
8- تفسیر سوره‌های جمعه و منافقون
نويسنده:حسن فریدگلپایگانی - صبا - دیویی: 297.18 - 116 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 5000 نسخه - 180 ریال - انتخاب
9- آشنایی با قرآن (تفسیر سوره‌های صف، جمعه، منافقون و تغابن)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.179 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 4 -32-5600-964 انتخاب
10- فرهنگ دانشوران در تفسیر قرآن: تفسیر سوره منافقون
نويسنده:شمس‌الدین نجفی - سبحان - دیویی: 297.18 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2200 نسخه - 12500 ریال - 7 -63-8827-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4