لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (3)
تالیف (6)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تفسیر سوره مبارکه والعصر، یا، منشور جهانی دین مبین ‌اسلام
نويسنده:یعسوب‌الدین رستگارجویباری - بنیاد پژوهش‌های علمی فرهنگی نورالاصفیاء - دیویی: 297.18 - 600 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1382 - 9 -43-5927-964 انتخاب
2- تفسیر سوره مبارکه والعصر، یا، منشور جهانی دین مبین ‌اسلام
نويسنده:یعسوب‌الدین رستگارجویباری - بنیاد پژوهش‌های علمی فرهنگی نورالاصفیاء - دیویی: 297.18 - 600 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1382 - 5 -45-5927-964 انتخاب
3- تفسیر سوره مبارکه والعصر، یا، منشور جهانی دین مبین ‌اسلام
نويسنده:یعسوب‌الدین رستگارجویباری - دفتر آیت‌الله یعسوب‌الدین رستگار جویباری - دیویی: 297.18 - 600 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 60000 ریال - 1 -76-6165-964 انتخاب
4- تفسیر سوره مبارکه والعصر، یا، منشور جهانی دین مبین‌ اسلام
نويسنده:یعسوب‌الدین رستگارجویباری - دفتر آیت‌الله یعسوب‌الدین رستگار جویباری - دیویی: 297.18 - 600 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 60000 ریال - 964-6165-77-X انتخاب
5- تفسیر سوره مبارکه والعصر، یا، منشور جهانی دین مبین ‌اسلام
نويسنده:یعسوب‌الدین رستگارجویباری - بنیاد پژوهش‌های علمی فرهنگی نورالاصفیاء - دیویی: 297.18 - 600 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1382 - 7 -44-5927-964 انتخاب
6- تفسیر سوره مبارکه والعصر، یا، منشور جهانی دین مبین‌اسلام
نويسنده:یعسوب‌الدین رستگارجویباری - دفتر آیت‌الله یعسوب‌الدین رستگار جویباری - دیویی: 297.18 - 600 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 60000 ریال - 3 -75-6165-964 انتخاب
7- تفسیر سوره والعصر
مترجم:صدرالدین محلاتی‌شیرازی - نوید شیراز - دیویی: 297.18 - 453 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 700 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1