لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (6)
تالیف (6)
ترجمه (20)
تهران (22)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترک اعتیاد: درمان گام به گام مراجعان، راهنمای مشاور
نويسنده:لیندا اس. سوبل ؛ نويسنده:مارک سوبل ؛ مترجم:شهربانو قهاری - رشد - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 2 -66-7537-964 انتخاب
2- ترک اعتیاد: درمان گام به گام مراجعان، راهنمای مشاور
نويسنده:لیندا اس. سوبل ؛ نويسنده:مارک سوبل ؛ مترجم:شهربانو قهاری - رشد - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 2 -66-7537-964 انتخاب
3- ترک اعتیاد: خوددرمانی هدایت شده: راهنمای مراجعان
نويسنده:لیندا اس. سوبل ؛ مترجم:سیدابراهیم موسوی ؛ مترجم:مهران ضرغامی - رشد - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 4 -65-7537-964 انتخاب
4- تو خدا نیستی: تاریخچه الکلی‌های گمنام
نويسنده:ارنست کورتز ؛ مترجم:بهنام عرب‌یزدی - بهنام عرب‌یزدی - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 4 -6779-04-964-978 انتخاب
5- یک عینک جدید
نويسنده:چاک سی ؛ مترجم:مسعود فروغی - افق دور - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 105000 ریال - 9 -22-7167-600-978 انتخاب
6- ندای آرامش 1: راهنمای قدم‌های یک، دو و سه
نويسنده:محسن فاضلی - دانش و هنر - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 0 -63-8280-964-978 انتخاب
7- 37 فکر غلط و یک عمر اعتیاد
نويسنده:رایان‌مک مولین ؛ نويسنده:پاتریشیا گلار ؛ مترجم:مهرداد فیروزبخت - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 6 -725-317-964-978 انتخاب
8- یادداشت‌های غار= Cave notes
نويسنده:دیو ک ؛ مترجم:فروهر تشویقی ؛ ويراستار:نازنین جوادیه - مکتب امام هادی (ع) - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 9 -24-7037-600-978 انتخاب
9- چگونه غول اعتیاد را شکست دهیم
نويسنده:جورجیا دبلیو ؛ مترجم:محمدرضا آذینی - ریواس - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -0-94952-600-978 انتخاب
10- ندای آرامش 2: راهنمای قدم‌های چهار، پنج و شش
نويسنده:محسن فاضلی - دانش و هنر - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 7 -64-8280-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3