لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(123)
چاپ مجدد (17)
تالیف (140)
ترجمه (0)
تهران (126)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (140) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بودجه‌ریزی دولتی در ایران بر اساس فعالیت (عملکرد): در اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مصوب سازمان برنامه
نويسنده:ناصر فولادی‌نسب - مجال - دیویی: 351.722 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 4 -50-2718-964-978 انتخاب
2- قانون بودجه سال 1393 کل کشور، مصوب 1392/12/10 مجلس شورای اسلامی، پیوست شماره سه: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
تهيه و تنظيم: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - دیویی: 343.55034 - 72 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 22000 ریال - 7 -537-179-964-978 انتخاب
3- قانون بودجه سال 1388 کل کشور
تدوين:هادی طالع‌خرسند - خرسندی - دیویی: 343.55034 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 ریال - 3 -73-5310-600-978 انتخاب
4- قانون بودجه سال 1390 کل کشور: مصوب 1390/2/19 مجلس شورای اسلامی همراه با قوانین اشاره شده و مرتبط با قانون بودجه
تدوين:جهانگیر منصور - دوران - دیویی: 343.55034 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 24000 ریال - 4 -08-6208-600-978 انتخاب
5- مجموعه قانون بودجه سال 1394 کل کشور مشتمل بر قانون بودجه سال 1394 کل کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور ...
- ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55034 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 40000 ریال - 5 -21-7434-600-978 انتخاب
6- قانون بودجه سال 1395 کل کشور: ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه (مصوب 1395/02/27 مجلس شورای اسلامی)
تهيه و تنظيم: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - دیویی: 343.55034 - 242 صفحه - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 88000 ریال - 2 -727-179-964-978 انتخاب
7- قانون بودجه سال 1399 کل کشور: پیوست شماره چهار (قسمت دوم) اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی بر حسب برنامه، خروجی و بهای ...
- سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - دیویی: 343.55034 - 408 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 730000 ریال - 5 -255-203-622-978 انتخاب
8- مجموعه تنقیحی قانون بودجه سال 1398 کل کشور و مقررات آن مشتمل بر: قانون بودجه سال 1398 کل کشور؛ ضوابط اجرایی قانون بودجه ...
تدوين:مریم عامری ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55034 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 200000 ریال - 1 -58-8804-600-978 انتخاب
9- محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1396 کل کشور
گردآورنده:مریم رونق - فرمنش - دیویی: 343.55034 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 9 -89-5597-600-978 انتخاب
10- قانون بودجه سال 1396 کل کشور به انضمام اجرایی و جداول و پیوست‌ها
گردآورنده: انتشارات ثنای دانش - ثنای دانش - دیویی: 343.55034 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 75000 ریال - 7 -3-95615-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14