لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(85)
چاپ مجدد (16)
تالیف (71)
ترجمه (30)
تهران (88)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حوزه‌های عدالت در دفاع از کثرت‌گرایی و برابری
نويسنده:مایکل والزر ؛ مترجم:صالح نجفی - ثالث - دیویی: 305 - 576 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 150000 ریال - 1 -706-380-964-978 انتخاب
2- مجموعه مقالات برگزیده‌ی اولین همایش منطقه‌ای بررسی اهمیت شناخت حقوق فردی و تاثیر آن بر توسعه اجتماعی
- هرمنوتیک - دیویی: 346.012 - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 40000 ریال - 3 -6-91964-600-978 انتخاب
3- جامعه‌شناسی سلامت، ثروت و عدالت
نويسنده:ریچارد ویلکینسون ؛ نويسنده:کیت پیکت ؛ مترجم:شیرین احمدنیا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 305.01 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 90000 ریال - 9 -0090-02-600-978 انتخاب
4- تبیین اهمیت‌ها، الزامات، زمینه‌ها، موانع و محدودیت‌های عدالت‌گستری در مناطق روستایی ایران
نويسنده:غریب فاضل‌نیا - الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - دیویی: 307.14130955 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 7 -7-94401-600-978 انتخاب
5- عدالت اجتماعی از نگاه مقام معظم رهبری حضرت آیه‌الله خامنه‌ای (مدظله عالی)
تهيه و تنظيم:فردین باقری ؛ ويراستار:مهتاب میرزایی - ماشی - دیویی: 955.0844 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 75000 ریال - 4 -90-5495-600-978 انتخاب
6- نظریه اقتصاد سیاسی حقوق بشر
نويسنده:فرشید هکی - لوح‌فکر - دیویی: 330.1 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 ریال - 964-8578-15-X انتخاب
7- درآمدی بر عدالت در سلامت
نويسنده:محمود عباسی ؛ نويسنده:مجید گنج‌بخش - حقوقی - دیویی: 362.1 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 5 -55-6324-600-978 انتخاب
8- شیوه‌های برابرسازی فرصت‌ها: نژاد و عدالت مشارکتی
نويسنده:پال گومبرگ ؛ مترجم:علی شکوری ؛ ويراستار:علیرضا استواری - دانشگاه تهران - دیویی: 172.2 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 65000 ریال - 7 -6328-03-964-978 انتخاب
9- اخلاق حرفه‌ای و عدالت آموزشی
نويسنده:سمیره مرتضوی‌کیاسری - علیم نور - دیویی: 174 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 9 -89-8400-600-978 انتخاب
10- قانون، قانونگذاری و آزادی: گزارشی جدید از اصول آزادیخواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی
نويسنده:فریدریش‌آوگوست‌فون هایک ؛ مترجم:مهشید معیری ؛ مترجم:موسی غنی‌نژاداهری - دنیای اقتصاد - دیویی: 320.011 - 264 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 9 -54-7106-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11