لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(78)
چاپ مجدد (15)
تالیف (65)
ترجمه (28)
تهران (82)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (93) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فقر، توسعه و رفاه سقف شیشه‌ای عدالت اجتماعی (جامعه‌شناسی نابرابریهای اجتماعی)
نويسنده:هدایت خسروی - هدایت خسروی - دیویی: 303.372 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 3 -4460-04-964-978 انتخاب
2- اقتصاد بالینی و عدالت اجتماعی
نويسنده:جفری ساکس ؛ مترجم:ثوره افتخارزاده - ثوره - دیویی: 338.9 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -7-95723-600-978 انتخاب
3- ارتش و مردم: جنبش‌های مردمی و ارتش از کمون پاریس تا بهار عربی
نويسنده:مایک گونزالس ؛ نويسنده:هومن برکت ؛ مترجم:علی باقری‌دولت‌آبادی - مخاطب - دیویی: 303.64 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 270000 ریال - 2 -36-5750-600-978 انتخاب
4- عدالت اجتماعی
نويسنده: موسسه فرهنگی قدر ولایت - موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت - دیویی: 955.0842 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 6 -414-495-964-978 انتخاب
5- اقتصاد جهانی، عدالت جهانی: ایرادات نظری و سیاست‌های جایگزین نولیبرالیسم
نويسنده:جورج‌اف دمارتینو ؛ مترجم:پرویز قاسمی ؛ مترجم:آزیتا گلزاده - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی - دیویی: 338.9 - 474 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -13-6350-600-978 انتخاب
6- گذری بر واژه‌شناسی عدالت
نويسنده:محمدرضا اخضریان‌کاشانی - محمدرضا اخضریان‌کاشانی - دیویی: 297.4834 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 40000 ریال - 3 -0496-04-600-978 انتخاب
7- عدالت اجتماعی و شهر
نويسنده:دیوید هاروی ؛ مترجم:محمدرضا حائری ؛ ويراستار:سروش ملت‌پرست - سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران - دیویی: 307.76 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 9 -55-6214-600-978 انتخاب
8- نظریه ترکیبی عدالت: مبنای نظری عدالت در جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:محمد میرسندسی - الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - دیویی: 303.372 - 44 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 2 -43-7611-600-978 انتخاب
9- درآمدی بر عدالت در سلامت
نويسنده:محمود عباسی ؛ نويسنده:مجید گنج‌بخش - حقوقی - دیویی: 362.1 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 5 -55-6324-600-978 انتخاب
10- اصول عدالت اجتماعی
نويسنده:دیوید میلر ؛ مترجم:لاله فاضلی ؛ مترجم:رضاعلی نوروزی - موسسه فرهنگی سماء - دیویی: 307.76 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 42000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10