لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(253)
چاپ مجدد (243)
تالیف (372)
ترجمه (124)
تهران (444)
شهرستان (52)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (28)

تعداد یافت شده (496) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Test your English vocabulary in use: pre- intermediate & intermediate
نويسنده:Stuart Redman ؛ نويسنده:Ruth Gairns - معرفت،زبان آموز - دیویی: 428.1 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 15000 ریال - انتخاب
2- 504 absolutely essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - آذران،مهران،تکریم،امیر مسعود - دیویی: 428.1 - 236 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 85000 ریال - 5 -02-2996-964-978 انتخاب
3- Review period of pre - intermediate: RPPI
گردآورنده:قاسم عباسی ؛ گردآورنده:فتح‌الله هاتف‌پور - موسسه علمی آینده‌سازان،سیمین ‌دخت - دیویی: 428.24 - 118 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - انتخاب
4- 504 واژه کاملا ضروری = 504 absolutely essential words
مترجم:سیدسعید حسینی‌طرقی - دانشیار - دیویی: 428.1 - 352 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 179000 ریال - 0 -79-7015-964-978 انتخاب
5- 504 absolutely essential words
نويسنده:Murray Bromberg ؛ نويسنده:Julius Liebb ؛ نويسنده:Arthur Traiger - رهنما - دیویی: 428.1 - 172 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 26000 ریال - انتخاب
6- 504 absolutely essential words
نويسنده:Murray Bromberg ؛ نويسنده:Julius Liebb ؛ نويسنده:Arthur Traiger - مزدک - دیویی: 428.1 - 210 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - انتخاب
7- آموزش سریع 504 واژه کاملا ضروری شامل: 504 واژه کاملا ضروری: بیش از 1300 جمله همراه با ترجمه‌ی فارسی ...
نويسنده:عبدالله قنبری - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.1 - 276 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 60000 ریال - 9 -475-981-964-978 انتخاب
8- کدینگ 504 واژه کاملا ضروری = 504Absolutely essential words (Coding) ...
نويسنده:آرش قنبری ؛ نويسنده:اشکان قنبری ؛ ويراستار:عبدالله قنبری - پیک پیشرو - دیویی: 428.1 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 7 -6-90819-600-978 انتخاب
9- Elementary vocabulary
نويسنده:B. J. Thomas - دانوش - دیویی: 428.24 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - انتخاب
10- Barron's 1100 words pictorial you need to know
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ مترجم:محمدجواد انصاری - انتخاب روز - دیویی: 428.1 - 752 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300000 ریال - 6 -49-6768-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 50