لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(162)
چاپ مجدد (532)
تالیف (5)
ترجمه (689)
تهران (694)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (670)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (694) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهمانی در مهتاب
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی - پلیکان - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 3 -4-95462-964 انتخاب
2- هیچ‌کس زنده نمی‌ماند
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی - پلیکان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2300 نسخه - 15000 ریال - 0 -17-8690-964 انتخاب
3- مدرسه ترس
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی - پلیکان - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 8 -13-8690-964 انتخاب
4- نفرین اردوگاه دریاچه سرد
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی - پلیکان - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 6 -73-8690-964-978 انتخاب
5- فراموشم مکن
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی - پلیکان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 3 -07-8690-964 انتخاب
6- دفتر خاطرات، من مرده‌ام
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی - پلیکان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 964-8690-12-X انتخاب
7- دروغگو، دروغگو
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی - پلیکان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 1 -11-8690-964 انتخاب
8- طلسم
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:شهره نورصالحی ؛ ويراستار:سیدمحمد ذوقی - پیدایش - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2500 نسخه - 35000 ریال - 0 -788-349-964-978 انتخاب
9- ماسک نفرین شده
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:شهره نورصالحی - پیدایش - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 5 -824-349-964-978 انتخاب
10- آدمک زنده
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:شهره نورصالحی - پیدایش - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 9 -826-349-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 70