لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(163)
چاپ مجدد (575)
تالیف (5)
ترجمه (733)
تهران (738)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (712)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (738) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جیغ
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی - مانا،پلیکان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 13500 ریال - 4 -3-95923-964 انتخاب
2- جانور خبیث
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی - هانا،پلیکان - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 13500 ریال - 6 -2-95923-964 انتخاب
3- اردوی تابستانی
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی - پلیکان،هانا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 13500 ریال - 0 -5-95923-964 انتخاب
4- مهمانی در مهتاب
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی - پلیکان - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5500 نسخه - 13500 ریال - 3 -4-95462-964 انتخاب
5- شبح سخنگو
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:محسن شادنظر ؛ ويراستار:ندا شادنظر - عقیل - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -042-163-600-978 انتخاب
6- هیولای شرقی
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:ندا شادنظر - عقیل - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 3 -045-163-600-978 انتخاب
7- تعویض
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی - پلیکان - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 2 -33-8690-964 انتخاب
8- بگو "چیز" و بمیر
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی - پلیکان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 3300 نسخه - 32000 ریال - 2 -84-8690-964-978 انتخاب
9- به خانه مردگان خوش آمدید
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی - پلیکان - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 3300 نسخه - 30000 ریال - 8 -82-8690-964-978 انتخاب
10- جانور خبیث
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی - پلیکان،نشر ویدا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 3300 نسخه - 32000 ریال - 0 -0-95462-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 74