لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(162)
چاپ مجدد (523)
تالیف (5)
ترجمه (680)
تهران (685)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (661)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (685) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اردوی تابستانی
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی - پلیکان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 5 -3-95462-964 انتخاب
2- آدم گرگ مرداب
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:شهره نورصالحی - پیدایش - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 5 -837-349-964-978 انتخاب
3- پارک ترس و لرز
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:شهره نورصالحی - پیدایش - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 5 -936-349-964-978 انتخاب
4- فرار
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:شهره نورصالحی - پیدایش - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 0 -928-349-964-978 انتخاب
5- غار ارواح
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:ناصر زاهدی - پیدایش - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 8 -500-349-964-978 انتخاب
6- حبابی که همه را خورد
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:شهره نورصالحی ؛ ويراستار:سیدمحمد ذوقی - پیدایش - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2500 نسخه - 35000 ریال - 0 -791-349-964-978 انتخاب
7- جیغ
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی - پلیکان،ویدا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 9 -1-95462-964 انتخاب
8- اردوی تابستانی
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:محمد قاسم‌زاده - ویدا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 6 -21-2912-964-978 انتخاب
9- مواظب غول برفی باش
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:علی هداوند - ویدا،پژواک فرهنگ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 0 -65-2912-964-978 انتخاب
10- داخل زیرزمین نشوید
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو ؛ ويراستار:محمد قاسم‌زاده - نشر ویدا - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 6 -04-6807-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 69