لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (42)
تالیف (26)
ترجمه (54)
تهران (58)
شهرستان (22)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجربه دینی و شهود عرفانی
نويسنده:حسین محمدی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دیویی: 291.4 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 130000 ریال - 9 -0-97920-600-978 انتخاب
2- گفتگو با خدا
نويسنده:ریتا استریکلند ؛ مترجم:علی محب‌خسروی - جیحون - دیویی: 291.4 - 64 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 4 سال 1383 - 8 -70-6534-964 انتخاب
3- نقد بسط تجربه نبوی دکتر سروش
نويسنده:خالدکبیر علال ؛ مترجم:محمود ابراهیمی - آراس - دیویی: 297.43 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 1 -40-7682-600-978 انتخاب
4- تجربه دینی در فرهنگ اسلامی
نويسنده:مسعود آذربایجانی ؛ نويسنده:سیدمحمدرضا لواسانی ؛ نويسنده:علی شیرازی - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - دیویی: 291.42 - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 305000 ریال - 5 -145-298-600-978 انتخاب
5- تجربه دینی و چرخش هرمنوتیکی: بررسی و نقد آرای ویلیام آلستون
نويسنده:بابک عباسی - هرمس - دیویی: 291.4 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 260000 ریال - 4 -748-363-964-978 انتخاب
6- گفتگو با خدا
نويسنده:ریتا استریکلند ؛ مترجم:علی محب‌خسروی - جیحون - دیویی: 291.4 - 66 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 8 -70-6534-964 انتخاب
7- تجربه دینی و چرخش هرمنوتیکی: بررسی و نقد آرای ویلیام آلستون
نويسنده:بابک عباسی - هرمس - دیویی: 204.2 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 120000 ریال - 4 -748-363-964-978 انتخاب
8- تعلیقاتی بر ارزش معرفت‌شناختی تجربه دینی
نويسنده:علی شیروانی ؛ ويراستار:حسینعلی شیدان‌شید ؛ ويراستار:سعیدرضا علی‌عسکری - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - دیویی: 291.42 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 60000 ریال - 5 -99-5486-600-978 انتخاب
9- نقد نظریه‌ی بسط تجربه‌ی نبوی
نويسنده:علی ربانی‌گلپایگانی ؛ ويراستار:محمدجواد شریفی ؛ ويراستار:حمیده انصاری - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - دیویی: 297.43 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 8000 ریال - 9 -54-6918-964 انتخاب
10- تنوع تجربه دینی
نويسنده:ویلیام جیمز ؛ مترجم:حسین کیانی - حکمت - دیویی: 291.4 - 580 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 4 -37-8713-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8