لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (10)
تالیف (8)
ترجمه (9)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 193 - 164 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
2- بوطیقای پسامدرن (رهیافت‌های تراژیک نیچه علیه نیهیلیسم)
نويسنده:مجید سرسنگی ؛ نويسنده:میرعلیرضا دریابیگی ؛ نويسنده:سعید نیکورزم - دریابیگی - دیویی: 193 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 4 -1-95782-600-978 انتخاب
3- اخلاق و متافیزیک نزد شوپنهاور
نويسنده:مسعود عسگری - رامان سخن - دیویی: 193 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 320000 ریال - 5 -94-8914-600-978 انتخاب
4- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 193 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
5- از چشم‌انداز نیچه
نويسنده:حامد حجت‌خواه ؛ ويراستار:محمد نبوی - آگه - دیویی: 193 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 330 نسخه - 200000 ریال - 7 -330-329-964-978 انتخاب
6- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 193 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
7- چنین گفت نیچه: معرفی و نقد فیلسوفان مغرب زمین
نويسنده:یارعلی کردفیروزجایی - کانون اندیشه جوان - دیویی: 193 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 6 -44-2788-964-978 انتخاب
8- فردریک نیچه: شرح افکار و آثار برگزیده
نويسنده:مک‌دانیل استنلی ؛ مترجم:محمد بقایی‌ماکان - اقبال - دیویی: 193 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 9 -189-406-964-978 انتخاب
9- بحران نیهیلیسم فکری و هنری نیچه
نويسنده:محمد مددپور - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 193 - 164 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 11000 ریال - 5 -156-304-964 انتخاب
10- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 193 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2