لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (12)
تالیف (9)
ترجمه (10)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی - هنوز - دیویی: 193 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
2- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 193 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
3- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 193 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
4- از چشم‌انداز نیچه
نويسنده:حامد حجت‌خواه ؛ ويراستار:محمد نبوی - آگه - دیویی: 193 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 220 نسخه - 240000 ریال - 7 -330-329-964-978 انتخاب
5- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 193 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
6- بحران نیهیلیسم فکری و هنری نیچه
نويسنده:محمد مددپور - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 193 - 164 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 4 -156-304-964-978 انتخاب
7- فردریک نیچه: شرح افکار و آثار برگزیده
نويسنده:مک‌دانیل استنلی ؛ مترجم:محمد بقایی‌ماکان - اقبال - دیویی: 193 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 9 -189-406-964-978 انتخاب
8- فردریک نیچه: شرح افکار و آثار برگزیده
نويسنده:مک‌دانیل استنلی ؛ مترجم:محمد بقایی‌ماکان - اقبال - دیویی: 193 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 6 -189-406-964 انتخاب
9- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی - هنوز - دیویی: 193 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
10- از چشم‌انداز نیچه
نويسنده:حامد حجت‌خواه ؛ ويراستار:محمد نبوی - آگه - دیویی: 193 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 550 نسخه - 150000 ریال - 7 -330-329-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2