لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(156)
چاپ مجدد (47)
تالیف (109)
ترجمه (94)
تهران (161)
شهرستان (42)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (203) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تفکر 360 درجه: راهنمای جامع تفکر خلاق، نقاد، سیستمی و جامع‌نگر
نويسنده:منصور دهستانی - آسمان نیلگون - دیویی: 153.42 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 9 -07-7575-600-978 انتخاب
2- تفکر انتقادی و تصمیم‌گیری بالینی در پرستاری
نويسنده:شایسته صالحی ؛ نويسنده:کبری آخوندزاده ؛ نويسنده:عباس حسینی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دیویی: 610.73 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 17000 ریال - 8 -077-524-964 انتخاب
3- تفکر انتقادی و رفتار شهروندی
نويسنده:رضا رضایی‌اسدی ؛ نويسنده:رستمعلی عرب ؛ نويسنده:سیدهاشم ساداتی‌کنتایی - نگار تابان - دیویی: 153.42 - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 0 -07-8753-600-978 انتخاب
4- درس‌نامه تفکر نقدی
نويسنده:امیر خواص - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 165 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 4 -430-411-964-978 انتخاب
5- اندیشه ناب: بررسی تطبیقی گزاره‌های اصلی تفکر انتقادی از نگاه صاحب‌نظران آن حوزه با دیدگاه امام علی (ع)
نويسنده:اشرف حمیدی ؛ ويراستار:حسین داودی ؛ زيرنظر:سیدعلی علوی - جهاد اندیشه - دیویی: 297.9515 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 9 -0-94868-600-978 انتخاب
6- تکنیک‌های حل مسئله و تفکر انتقادی
نويسنده:مریم پناهی - راز نهان - دیویی: 153.43 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 97000 ریال - 7 -212-448-600-978 انتخاب
7- نقد عقل فرهنگی: تفکر در وضعیت استثنایی
نويسنده:امیرهوشنگ افتخاری‌راد ؛ ويراستار:محسن فرهمند - نشر چشمه - دیویی: 190 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 250000 ریال - 7 -761-229-600-978 انتخاب
8- مغالطه‌های پرکاربرد: 44 ترفند کثیف برای برنده شدن در بحث‌ها
نويسنده:ریچارد پل ؛ نويسنده:لیندا الدر ؛ مترجم:محمدمهدی خسروانی - فرهنگ نشر نو،آسیم - دیویی: 165 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1100 نسخه - 210000 ریال - 9 -12-8547-600-978 انتخاب
9- داستان‌نویسی: نگارش و نقد
نويسنده:آماندا بولتر ؛ مترجم:انیسا رئوفی ؛ ويراستار:مهران موسوی - هنوز - دیویی: 808.3 - 386 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 580000 ریال - 2 -78-6047-600-978 انتخاب
10- چگونه درباره‌ی چیزهای عجیب بیندیشیم: اندیشیدن انتقادی برای دوران جدید
نويسنده:تئودور شیک ؛ نويسنده:لوئیس ون ؛ مترجم:رامین رامبد - مازیار - دیویی: 001.901 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1200 نسخه - 200000 ریال - 5 -82-5676-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21