لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (7)
تالیف (31)
ترجمه (0)
تهران (30)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 984 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 90000 ریال - 3 -573-423-964-978 انتخاب
2- پرسش مهر (4): چکیده آثار پژوهشی فرهنگیان
- مرکز فرهنگی و انتشاراتی ایتا - دیویی: 8fa8.862 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5 -25-8104-964 انتخاب
3- پرسش مهر (4): پاسخ‌های کوتاه به پرسش مهر 4
- مرکز فرهنگی و انتشاراتی ایتا - دیویی: 8fa8.862 - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 9 -23-8104-964 انتخاب
4- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1048 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 100000 ریال - 2 -611-423-964-978 انتخاب
5- پرسش مهر (4): چکیده آثار پژوهشی دانش‌آموزان
- مرکز فرهنگی و انتشاراتی ایتا - دیویی: 8fa8.862 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3 -26-8104-964 انتخاب
6- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1084 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1398 - 1500000 ریال - 1 -577-423-964-978 انتخاب
7- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 982 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 550000 ریال - 3 -573-423-964-978 انتخاب
8- پرسش مهر (4): متون ادبی برگزیده فرهنگیان و دانش‌آموزان
- مرکز فرهنگی و انتشاراتی ایتا - دیویی: 8fa8.862 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5 -11-8104-964 انتخاب
9- کارنامه تمدن جمهوری اسلامی ایران
گردآورنده:عباس حیدری‌پور - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - دیویی: 919.097671 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 320000 ریال - 1 -576-195-600-978 انتخاب
10- پرسش مهر (4): داستان‌های برگزیده فرهنگیان و دانش‌آموزان
- مرکز فرهنگی و انتشاراتی ایتا - دیویی: 8fa8.862 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 9 -06-8104-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4