لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (1)
تالیف (6)
ترجمه (3)
تهران (4)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قارچ‌کش‌ها و نحوه اثر آنها
نويسنده:کاوس ایازپور ؛ ويراستار:عبدالحسین ابوطالبی ؛ ويراستار:حمید صادقی - سینا رایانه - دیویی: 632.952 - 70 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 9500 ریال - 6 -0-94977-964 انتخاب
2- تشخیص علائم ناشی از کاربرد علف‌کش‌ها روی گیاهان
گردآورنده:مرجان دیانت ؛ گردآورنده:اسکندر زند ؛ گردآورنده:ایرج نصرتی - آموزش و ترویج کشاورزی - دیویی: 632.954 - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 140000 ریال - 2 -47-6362-600-978 انتخاب
3- مقاومت به گلایفوسیت در گیاهان زراعی و علف‌های هرز (تاریخچه، توسعه و مدیریت)
نويسنده:ویجی‌کی. ناندولا ؛ مترجم:محمدتقی آل‌ابراهیم ؛ مترجم:ایرج نصرتی - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 632.954 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 0 -350-386-964-978 انتخاب
4- فیزیولوژی علفهای هرز: تولیدمثل و اکوفیزیولوژی
نويسنده:استفن‌.ا دوک ؛ مترجم:جعفر اصغری ؛ مترجم:شهرام امیرمرادی - دانشگاه گیلان - دیویی: 632.952 - 272 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 50000 ریال - 3 -75-9931-964-978 انتخاب
5- علفکش‌ها و فیزیولوژی گیاهی
نويسنده:اندرو کاب ؛ نويسنده:جان رید ؛ مترجم:سیروس حسن‌نژاد - دانشگاه تبریز - دیویی: 632.954 - 474 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 210000 ریال - 2 -04-8864-600-978 انتخاب
6- بررسی علف‌کش گلایفوسیت
نويسنده:زینب علیپور - قهوه - دیویی: 632.954 - 110 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 1 -0-96297-600-978 انتخاب
7- علف‌کش‌ها از منظر بیوشیمی و ژنتیک
تدوين:محمدتقی آل‌ابراهیم ؛ تدوين:روزبه زنگو‌ئی‌نژاد ؛ ويراستار:مهرداد آقایی - دانشگاه محقق اردبیلی - دیویی: 632.954 - 382 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 1 -54-8569-600-978 انتخاب
8- بررسی و شکست خواب بذور علف‌های هرز
نويسنده:مرضیه مظهری‌دهکردی - علمی سنا - دیویی: 632.5 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 420000 ریال - 5 -296-488-600-978 انتخاب
9- کاربرد علف‌کش‌ها در زراعت نیشکر
نويسنده:اصغر کرمی‌شهولی - مرز دانش - دیویی: 632.954 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 350000 ریال - 8 -42-6880-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1