لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(192)
چاپ مجدد (178)
تالیف (275)
ترجمه (95)
تهران (258)
شهرستان (112)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (41)

تعداد یافت شده (370) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- موسیقی در جهان اسلام
نويسنده:ای شیلوا ؛ مترجم:مهرداد وحدتی‌دانشمند - بصیرت - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 4 -35-5492-600-978 انتخاب
2- پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (از پیدایش تا شکوفایی)
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهدی کریمی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 382 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 6 -190-361-964 انتخاب
3- تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام
نويسنده:فاروق طولی - استاد مطهری - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 0 -83-7733-964-978 انتخاب
4- تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام
نويسنده:فاروق طولی - استاد مطهری - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 0 -83-7733-964-978 انتخاب
5- کارنامه اسلام
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 9 -0121-00-964-978 انتخاب
6- غرب و مهدویت
نويسنده:رضا شجاعی‌مهر ؛ ويراستار:رامین باباگل‌زاده - بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -50-7120-600-978 انتخاب
7- تمدن اسلامی
نويسنده:محمدباقر پورامینی - کانون اندیشه جوان،اندیشه پویا - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 7 -017-159-600-978 انتخاب
8- کتاب تحلیلی فرهنگ تمدن اسلامی
نويسنده:خیرالله اسماعیلی ؛ ويراستار:لیلی صادقی - راه - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 0 -80-5599-600-978 انتخاب
9- جهان اسلام: اسلام در جهان
نويسنده:حسین عمادزاده - آزاده،نشر محمد - جلد 1 - چاپ 1 سال 1361 - 750 ریال - انتخاب
10- تاریخ تمدن، یا، داستان زندگی انسان
نويسنده:محمود حکیمی - انتشار - 112 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 4 سال 1364 - 5000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 37