لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(127)
چاپ مجدد (4)
تالیف (131)
ترجمه (0)
تهران (128)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (131)

تعداد یافت شده (131) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سوالات کنکور کارشناسی ارشد منابع طبیعی - محیط زیست
گردآورنده:صادق خالق‌زاده‌بیگ ؛ گردآورنده:مصطفی صنعتکار ؛ گردآورنده:آسیه احمدی - کنکاش - دیویی: 333.7 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 30000 ریال - 6 -61-6329-964 انتخاب
2- مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی رشته منابع طبیعی (محیط زیست) کارشناسی ارشد 94 (سری هفتم)
گردآورنده: دپارتمان مهندسی منابع طبیعی مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 628.076 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 5 -0569-07-600-978 انتخاب
3- مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی مهندسی محیط زیست (1) منابع آب (کد 2343) دکتری 91، 92 و 93
نويسنده:حسین نامی ؛ نويسنده: دپارتمان محیط زیست مدرسان شریف - مدرسان شریف - دیویی: 628.076 - 156 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - 0 -2713-11-964-978 انتخاب
4- مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی رشته مهندسی محیط زیست دکتری 94 (بخش چهارم)
گردآورنده: دپارتمان محیط زیست مدرسان شریف - مدرسان شریف - دیویی: 628.076 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 6 -5484-11-964-978 انتخاب
5- سوالات بخش نهم رشته منابع طبیعی (محیط زیست) کارشناسی ارشد 94 با پاسخ تشریحی
نويسنده: دپارتمان محیط زیست مهرپویا مهراس - مهرپویا مهراس - دیویی: 628.076 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 7 -1333-05-600-978 انتخاب
6- آزمون آزمایشی 5 مهندسی منابع طبیعی، محیط زیست ویژه آزمون ارشد 1389
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 628.076 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 40000 ریال - 6 -825-154-964-978 انتخاب
7- سوالات بخش پنجم رشته منابع طبیعی (محیط زیست) کارشناسی ارشد 95 با پاسخ تشریحی
گردآورنده: دپارتمان محیط زیست مهرپویا مهراس - مهرپویا مهراس - دیویی: 628.076 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 1 -2060-05-600-978 انتخاب
8- مجموعه آزمونهای خودسنجی گروه مهندسی منابع طبیعی محیط زیست: ویژه آزمون ارشد 1389
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش،سنجش تکمیلی - دیویی: 628.076 - 94 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 1 -510-154-964-978 انتخاب
9- سوالات بخش پنجم رشته منابع طبیعی (محیط زیست) کارشناسی ارشد 94 با پاسخ تشریحی
گردآورنده: دپارتمان محیط زیست مهرپویا مهراس - مهرپویا مهراس - دیویی: 628.076 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 8 -1170-05-600-978 انتخاب
10- مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی رشته‌ی مهندسی منابع طبیعی محیط زیست (بخش دوم) کارشناسی ارشد سراسری 94
گردآورنده: دپارتمان مهندسی منابع طبیعی مدرسان شریف - مدرسان شریف - دیویی: 628.076 - 122 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 121000 ریال - 4 -4609-11-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14