لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(123)
چاپ مجدد (4)
تالیف (127)
ترجمه (0)
تهران (126)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (127)

تعداد یافت شده (127) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی رشته منابع طبیعی (محیط زیست) کارشناسی ارشد 94 (سری هشتم)
گردآورنده: دپارتمان مهندسی منابع طبیعی مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 628.076 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 7 -0635-07-600-978 انتخاب
2- مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی رشته منابع طبیعی (محیط زیست) کارشناسی ارشد 94 (سری دهم)
گردآورنده: دپارتمان مهندسی منابع طبیعی مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 628.076 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 7 -0820-07-600-978 انتخاب
3- سوالات بخش نهم رشته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست کارشناسی ارشد 95 با پاسخ تشریحی
نويسنده: دپارتمان محیط زیست مهرپویا مهراس - مهرپویا مهراس - دیویی: 628.076 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 7 -2295-05-600-978 انتخاب
4- سوالات بخش ششم رشته منابع طبیعی کارشناسی ارشد 95 با پاسخ تشریحی
گردآورنده: دپارتمان منابع طبیعی مهرپویا مهراس - مهرپویا مهراس - دیویی: 628.076 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 6 -2119-05-600-978 انتخاب
5- سوالات بخش چهارم رشته منابع طبیعی کارشناسی ارشد 95 با پاسخ تشریحی
گردآورنده: دپارتمان محیط زیست مهرپویا مهراس - مهرپویا مهراس - دیویی: 628.076 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -1993-05-600-978 انتخاب
6- نمونه سوالات و پاسخ‌های تشریحی رشته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست (بخش دوم) کارشناسی ارشد
نويسنده: دپارتمان مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست) مدرسان شری - مدرسان برتر - دیویی: 333.7 - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 143000 ریال - 1 -275-371-600-978 انتخاب
7- آزمون آزمایشی 5 مهندسی منابع طبیعی، محیط زیست ویژه آزمون ارشد 1389
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 628.076 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 6 -825-154-964-978 انتخاب
8- سوالات بخش اول رشته منابع طبیعی کارشناسی ارشد 94 با پاسخ تشریحی
نويسنده: دپارتمان محیط زیست مهرپویا مهراس - مهرپویا مهراس - دیویی: 628.076 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 1 -0907-05-600-978 انتخاب
9- سوالات بخش هشتم رشته منابع طبیعی (محیط زیست) کارشناسی ارشد 94 با پاسخ تشریحی
نويسنده: دپارتمان مهندسی منابع طبیعی مهرپویا مهراس - مهرپویا مهراس - دیویی: 628.076 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 6 -1299-05-600-978 انتخاب
10- مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی رشته مهندسی محیط زیست دکتری 94 (بخش دوم)
گردآورنده: دپارتمان محیط زیست مدرسان شریف - مدرسان شریف - دیویی: 628.076 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -5368-11-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13