لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (40)
تالیف (1)
ترجمه (59)
تهران (60)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (60) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- موج سوم
نويسنده:آلوین تافلر ؛ مترجم:شهین‌دخت خوارزمی - صاحب اثر - دیویی: 303.4 - 688 صفحه - رقعی - چاپ 5 سال 1370 - 3300 ریال - انتخاب
2- شوک آینده
نويسنده:آلوین تافلر ؛ مقدمه:شهین‌دخت خوارزمی ؛ مترجم:حشمت‌الله کامرانی - فرهنگ نشر نو - دیویی: 303.4 - 554 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 350000 ریال - 2 -56-7443-964-978 انتخاب
3- موج سوم
نويسنده:آلوین تافلر ؛ مترجم:شهین‌دخت خوارزمی - فرهنگ نشر نو - دیویی: 303.4 - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1389 - 125000 ریال - 4 -49-7443-964-978 انتخاب
4- میان گذشته و آینده: هشت تمرین در اندیشه‌ی سیاسی
نويسنده:هانا آرنت ؛ مترجم:سعید مقدم - اختران - دیویی: 909.82 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500000 ریال - 2 -031-207-964-978 انتخاب
5- موج سوم
نويسنده:آلوین تافلر ؛ مترجم:شهین‌دخت خوارزمی - صاحب اثر - دیویی: 303.4 - 674 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1372 - 5200 ریال - انتخاب
6- موج سوم
نويسنده:آلوین تافلر ؛ مترجم:شهین‌دخت خوارزمی - فرهنگ نشر نو - دیویی: 303.4 - 682 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1388 - 115000 ریال - 4 -49-7443-964-978 انتخاب
7- موج سوم
نويسنده:آلوین تافلر ؛ مترجم:شهین‌دخت خوارزمی - فرهنگ نشر نو - دیویی: 303.4 - 694 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1394 - 370000 ریال - 4 -49-7443-964-978 انتخاب
8- موج سوم
نويسنده:آلوین تافلر ؛ مترجم:شهین‌دخت خوارزمی - نشر نو - دیویی: 303.4 - 673 صفحه - چاپ 4 سال 1369 - 3500 ریال - انتخاب
9- ذهن بی‌خانمان (نوسازی و آگاهی)
نويسنده:پیتر برگر ؛ نويسنده:بریجیت برگر ؛ نويسنده:هانسفرید کلنر - نشر نی - دیویی: 901.94 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 22000 ریال - 9 -657-312-964 انتخاب
10- آموختن برای فردا: نقش آینده در تعلیم و تربیت
نويسنده:آلوین تافلر ؛ مترجم:بابک پاکزاد ؛ مترجم:رضا خیام - بهنامی - دیویی: 371 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6000 ریال - 4 -1-91677-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6