لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (59)
تالیف (11)
ترجمه (75)
تهران (81)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (35)

تعداد یافت شده (86) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی و تغذیه ورزشی کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی
نويسنده:سعیده شادمهری - مهر سبحان - دیویی: 612.044 - 166 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 140000 ریال - 8 -185-164-964-978 انتخاب
2- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 100 نسخه - 292000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
3- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
نويسنده:پیتر فرلی ؛ نويسنده:مایکل جوینر ؛ نويسنده:وینست کاینرو - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 613.71 - 650 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 440000 ریال - 2 -0242-02-600-978 انتخاب
4- فیزیولوژی تمرینات موازی
نويسنده:محمدعلی کهن‌پور ؛ نويسنده:مهدیه نصیری‌اوانکی - نوآور،پارسیا - دیویی: 613.71 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 4 -001-168-600-978 انتخاب
5- اصول و روش‌شناسی تمرین (از کودکی تا قهرمانی)
نويسنده:تئودور بومپا ؛ مترجم:خسرو ابراهیم ؛ مترجم:هاجر دشتی‌دربندی - یزدانی - دیویی: 613.71 - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 0 -1-92374-964 انتخاب
6- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء معینی - مبتکران - دیویی: 612.044 - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1500 نسخه - 28000 ریال - 5 -070-486-964 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1392 - 1200 نسخه - 190000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
8- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.04 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 123000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
9- فیزیولوژی ورزشی (انرژی و تغذیه)
نويسنده:ویلیام‌دی. مک‌آردل ؛ نويسنده:فرانک کچ ؛ نويسنده:ویکتور کچ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 618 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 4 -489-459-964 انتخاب
10- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
نويسنده:پیتر فرلی ؛ نويسنده:مایکل جوینر ؛ نويسنده:وینست کاینرو - حتمی - دیویی: 613.71 - 624 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 350000 ریال - 8 -07-6904-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9