لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (56)
تالیف (10)
ترجمه (73)
تهران (78)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (83) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
نويسنده:پیتر فرلی ؛ نويسنده:مایکل جوینر ؛ نويسنده:وینست کاینرو - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 613.71 - 650 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 440000 ریال - 2 -0242-02-600-978 انتخاب
2- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 100 نسخه - 292000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
3- فیزیولوژی ورزشی (انرژی، تغذیه و حرکات انسانی)
نويسنده:ویلیام‌دی. مک‌آردل ؛ نويسنده:فرانک کچ ؛ نويسنده:ویکتور کچ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 946 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 6 -393-530-964-978 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزش و سلامت سالمندان
نويسنده:آلبرت‌دبلیو تیلور ؛ نويسنده:مایکل‌.ج جانسون ؛ مترجم:عباس یاوری - پزشکی شروین - دیویی: 612.044 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -9-93545-600-978 انتخاب
5- فیزیولوژی ورزشی (انرژی و تغذیه)
نويسنده:ویلیام‌دی. مک‌آردل ؛ نويسنده:فرانک کچ ؛ نويسنده:ویکتور کچ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 618 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1500 نسخه - 29000 ریال - 4 -489-459-964 انتخاب
6- فیزیولوژی تمرینات ورزشی
نويسنده:گرگوری‌پی وایت ؛ مترجم:محمدرضا کردی ؛ مترجم:زهرا میرآخوری - بامداد کتاب ،ورزش - دیویی: 617.1027 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 50 نسخه - 400000 ریال - 2 -80-8131-964-978 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 6 -070-486-964-978 انتخاب
8- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
نويسنده:پیتر فرلی ؛ نويسنده:مایکل جوینر ؛ نويسنده:وینست کاینرو - حتمی - دیویی: 613.71 - 624 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 350000 ریال - 8 -07-6904-600-978 انتخاب
9- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 344 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
10- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
نويسنده:پیتر فرلی ؛ نويسنده:مایکل جوینر ؛ نويسنده:وینست کاینرو - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 613.71 - 590 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 410000 ریال - 8 -0196-02-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9