لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(69)
چاپ مجدد (25)
تالیف (20)
ترجمه (74)
تهران (79)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (94) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرینات قدرتی کاربردی
نويسنده:مه‌پری قاسم‌نژاد - آوای ظهور - دیویی: 613.7 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 1 -67-5896-600-978 انتخاب
2- برنامه تمرینات پرورش اندام MI40
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - دیویی: 613.71 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 69000 ریال - 4 -78-7356-600-978 انتخاب
3- کتاب بزرگ بدنسازی
نويسنده:خشایار فخریان - اژدهای طلایی - دیویی: 613.712 - 392 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 378000 ریال - 0 -80-8630-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف قدرت و عضله
نويسنده:جیم استوپانی ؛ مترجم:داود بیات ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش،بامداد کتاب - دیویی: 613.713 - 306 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1300 نسخه - 950000 ریال - 1 -53-7356-600-978 انتخاب
5- اطلس آناتومی تمرینات بدنسازی
نويسنده:فردریک دولاویه ؛ مترجم:توحید بهرام‌بیگی ؛ مترجم:سینا بهرام‌بیگی - علم کشاورزی ایران - دیویی: 611.73 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 360000 ریال - 2 -21-6838-600-978 انتخاب
6- تمرینات حرفه‌ای پروش اندام (MI40)
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - دیویی: 613.71 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 109000 ریال - 5 -42-7356-600-978 انتخاب
7- برنامه‌ها و سیستم‌های تمرینی پیشرفته در پرورش اندام: آناتومی عضلات، تشریح حرکات تمرینی ...
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 796.3 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -06-5750-964-978 انتخاب
8- تمرینات انفجاری حجم جلو و پشت بازو در 7 هفته
نويسنده:جف اوکانل ؛ نويسنده:بابی آلدریج ؛ نويسنده:استاف رایتر - علم و ورزش - دیویی: 796.41 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1000 نسخه - 7000 ریال - 4 -027-449-964 انتخاب
9- مبانی و کاربرد تمرینات مقاومتی
نويسنده:مایکل‌اچ. استون ؛ نويسنده:مگ استون ؛ نويسنده:ویلیام ای‌سندز - نشر علوم ورزشی - دیویی: 613.713 - 442 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100 نسخه - 375000 ریال - 2 -12-6467-600-978 انتخاب
10- اثرات تمرین مقاومتی با TRX و سنتی
نويسنده:بهنام شمسی - راه دکتری،سنجش و دانش - دیویی: 613.71 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 8 -524-465-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10