لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (16)
تالیف (42)
ترجمه (0)
تهران (40)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی
نويسنده:مجید قنبری ؛ مقدمه:محمدصالح ولیدی ؛ مقدمه:ایرج گلدوزیان - نوآور - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 5 -31-5514-600-978 انتخاب
2- خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران
نويسنده:محمدجعفر حبیب‌زاده ؛ ويراستار:سیددرید موسوی‌مجاب ؛ ويراستار:آتوما فروهی - دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشر آثار علمی - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 964-6213-57-X انتخاب
3- جرایم علیه اموال و مالکیت
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش ؛ نويسنده:محسن مرادی‌اوجقاز - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 180000 ریال - 7 -213-193-600-978 انتخاب
4- بررسی امکان تحقق جرائم علیه اموال مشاع
نويسنده:ساهره محمودی - راز نهان - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 87000 ریال - 3 -137-448-600-978 انتخاب
5- حقوق جزای اختصاصی 2: بخش دوم (کلاهبرداری و خیانت در امانت)
نويسنده:شاهرخ جهانشاهی ؛ نويسنده:رجب بیت‌اللهی - کتاب ارشد - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -13-6560-600-978 انتخاب
6- پیشگیری از جرم در ایران (مطالعه موردی تصاحب غیرقانونی و تصرف عدوانی زمین‌های ملی و جرم‌های ثبتی)
نويسنده:حسن قاسمی‌مقدم ؛ نويسنده:مهدی اسماعیلی ؛ نويسنده:مهدی صبوری‌پور - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 3 -33-8660-964-978 انتخاب
7- انتقال مال غیر در نظام حقوق کیفری ایران
نويسنده:اکبر وروایی ؛ نويسنده:سمیرا سوری ؛ نويسنده:مصطفی عزیزی‌ارشد - آریاداد - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 1 -0-95894-600-978 انتخاب
8- تجزیه و تحلیل قانونی جرم انتقال مال غیر
نويسنده:امیررضا سادات‌باریکانی ؛ نويسنده:شهرام سلطانی - خرسندی - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100 نسخه - 100000 ریال - 0 -031-114-600-978 انتخاب
9- آثار و پیامدهای حقوقی و جزایی معاملات فضولی و انتقال مال غیر
نويسنده:سیده‌سوده معموری - برتراندیشان - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -52-8838-600-978 انتخاب
10- تجزیه و تحلیل قانونی جرم انتقال مال غیر
نويسنده:امیررضا سادات‌باریکانی ؛ نويسنده:شهرام سلطانی - خرسندی - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 0 -031-114-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5