لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (16)
تالیف (43)
ترجمه (0)
تهران (41)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال)
نويسنده:محمدجعفر حبیب‌زاده - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 500 نسخه - 70000 ریال - 4 -368-530-964-978 انتخاب
2- حقوق جزای اختصاصی 2: بر اساس کتاب حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمدصادقی
نويسنده:علی پورحسن‌سنگری - سیمیا - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 4 -90-5411-600-978 انتخاب
3- حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال)
نويسنده:محمدجعفر حبیب‌زاده - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 4 -368-530-964-978 انتخاب
4- بررسی امکان تحقق جرائم علیه اموال مشاع
نويسنده:ساهره محمودی ؛ ويراستار:شهرام وندنوروز - راز نهان - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -1-99087-622-978 انتخاب
5- تخریب اموال عمومی از دیدگاه کیفری در نظام حقوقی ایران و انگلستان
نويسنده:محمدامین فرید - خرسندی - 422 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 300000 ریال - 0 -507-114-600-978 انتخاب
6- حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال)
نويسنده:محمدجعفر حبیب‌زاده - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 500 نسخه - 180000 ریال - 4 -368-530-964-978 انتخاب
7- حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال)
نويسنده:محمدجعفر حبیب‌زاده - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 500 نسخه - 85000 ریال - 4 -368-530-964-978 انتخاب
8- حقوق جزای اختصاصی 2: بر اساس کتاب حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمدصادقی
نويسنده:علی پورحسن‌سنگری - سیمیا - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 4 -90-5411-600-978 انتخاب
9- حقوق جزای اختصاصی 2: جرایم علیه اموال: صدور چک بلامحل، خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقت (با حل دهها مسئله)
نويسنده:بهرام درویش - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی‌ نگاه ‌بینه - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 9 -06-8874-964 انتخاب
10- تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی
نويسنده:مجید قنبری ؛ مقدمه:محمدصالح ولیدی ؛ مقدمه:ایرج گلدوزیان - نوآور - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 500 نسخه - 60000 ریال - 5 -31-5514-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5