لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (16)
تالیف (40)
ترجمه (0)
تهران (39)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق به زبان ساده (در جرایم علیه اموال): سرقت و انواع آن ...
زيرنظر: معاونت‌آموزش‌وتحقیقات‌قوه‌قضاییه،اداره‌کل‌آموزش‌ها - قائم - 36 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 15000 نسخه - 964-6139-99-X انتخاب
2- بررسی امکان تحقق جرائم علیه اموال مشاع
نويسنده:ساهره محمودی - راز نهان - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 87000 ریال - 3 -137-448-600-978 انتخاب
3- حقوق جزای اختصاصی 2: بر اساس کتاب حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمدصادقی
نويسنده:علی پورحسن‌سنگری - سیمیا - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 4 -90-5411-600-978 انتخاب
4- جرایم علیه اموال و مالکیت بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392
نويسنده:عباس زراعت - جاودانه،جنگل - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -287-158-600-978 انتخاب
5- جرائم تخریب و تحریق در رویه دادگاه‌ها
نويسنده:توحید زینالی - چراغ دانش - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 0 -99-8138-600-978 انتخاب
6- حقوق جزای اختصاصی 2: بر اساس کتاب حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمدصادقی
نويسنده:علی پورحسن‌سنگری - سیمیا - 62 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 4 -90-5411-600-978 انتخاب
7- مشروعیت مال در جرایم علیه اموال و مالکیت (بررسی فقهی، حقوقی و مطالعه تطبیقی)
نويسنده:آرش دشتی - جاودانه،جنگل - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -560-158-600-978 انتخاب
8- حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال)
نويسنده:محمدجعفر حبیب‌زاده - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 1 -101-459-964 انتخاب
9- حقوق جزای اختصاصی 2: بر اساس کتاب حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمدصادقی
نويسنده:علی پورحسن‌سنگری - سیمیا - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 4 -90-5411-600-978 انتخاب
10- جرایم علیه اموال و مالکیت
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش ؛ نويسنده:محسن مرادی‌اوجقاز - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 180000 ریال - 7 -213-193-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4