لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(219)
چاپ مجدد (345)
تالیف (549)
ترجمه (15)
تهران (399)
شهرستان (165)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (88)

تعداد یافت شده (564) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهداشت و تنظیم خانواده: نگاهی تازه بر مسائل جمعیت‌شناسی، برنامه‌ها و روشهای کنترل جمعیت در ...
نويسنده:پریوش حلم‌سرشت ؛ نويسنده:اسماعیل دل‌پیشه - چهر - دیویی: 363.96055 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 7500 ریال - 9 -020-409-964 انتخاب
2- 17 روش ضدبارداری: شیوه صحیح آمیزش جنسی برای جلوگیری از حاملگی ناخواسته
نويسنده:کوشیار کریمی‌طاری ؛ نويسنده:شهناز قلی‌زاده - نسل نواندیش - دیویی: 613.94 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 ریال - 1 -02-6714-964 انتخاب
3- باروری و جمعیت
مترجم:زهرا پورانصاری ؛ مترجم:علی ناصری ؛ ويراستار:هواردکانینگ تیلور - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 612.6 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 7000 ریال - 4 -0474-01-964 انتخاب
4- بهداشت ازدواج: از انتخاب همسر تا اولین فرزند
نويسنده:خسرو رفائی‌شیرپاک ؛ مقدمه:حمیدرضا صادقی‌پور - ایلیا - دیویی: 613.95 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6000 ریال - 3 -2-90220-964 انتخاب
5- مهارتهای ارتباط بین فردی در بهداشت باروری و تنظیم خانواده: کتابچه آموزشی (ویژه پزشکان و کارشناسان..)
نويسنده: گروه‌حمایت‌کشورهای‌صندوق‌جمعیت‌ملل‌متحد ؛ مترجم: گروه‌مرکز(IEC) ؛ مترجم:نادرقلی قورچیان - صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) - دیویی: 613.94 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 ریال - انتخاب
6- 17 روش ضدبارداری: شیوه صحیح آمیزش جنسی برای جلوگیری از حاملگی ناخواسته
نويسنده:کوشیار کریمی‌طاری ؛ نويسنده:شهناز قلی‌زاده - نسل نواندیش - دیویی: 613.94 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 ریال - 1 -02-6714-964 انتخاب
7- بهداشت و تنظیم خانواده: نگاهی تازه بر مسائل جمعیت‌شناسی، برنامه‌ها و روشهای کنترل جمعیت در ...
نويسنده:پریوش حلم‌سرشت ؛ نويسنده:اسماعیل دل‌پیشه - چهر - دیویی: 363.96055 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 7500 ریال - 9 -020-409-964 انتخاب
8- بهداشت ازدواج: از انتخاب همسر تا اولین فرزند
نويسنده:خسرو رفائی‌شیرپاک ؛ مقدمه:حمیدرضا صادقی‌پور - ایلیا - دیویی: 613.95 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 7000 ریال - 3 -2-90220-964 انتخاب
9- دانستنیهای قبل از ازدواج و بعد از ازدواج
نويسنده:مهناز عقیلی - آذریون - دیویی: 613.95 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 7000 ریال - 4 -05-6836-964 انتخاب
10- جمعیت، توسعه و بهداشت باروری
نويسنده:حبیب‌الله زنجانی ؛ نويسنده:کامل شادپور ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 363.96 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 12000 ریال - 6 -62-5982-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 57