لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(393)
چاپ مجدد (935)
تالیف (276)
ترجمه (1052)
تهران (1228)
شهرستان (100)
كودك و نوجوان (1325)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1328) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- باز هم بمن بگو چرا؟
نويسنده:آرکادی لئوکوم ؛ مترجم:محمد هاشمی - جامی - دیویی: 030 - 224 صفحه - چاپ 5 سال 1370 - 2500 ریال - انتخاب
2- پرندگان
مترجم:هلن مروتی ؛ زيرنظر:احمد مروتی - ایران صفحه - دیویی: 030 - 48 صفحه - چاپ 8 سال 1370 - 150 ریال - انتخاب
3- شیمی و روش آن
مترجم:الهه احمدیان ؛ مترجم:آذر میرعابدینی ؛ زيرنظر:احمد مروتی - ایران صفحه - دیویی: 030 - 32 صفحه - چاپ 8 سال 1370 - 150 ریال - انتخاب
4- مجموعه دانستنیهای علمی گنج دانش
نويسنده:تری جنینگز ؛ مترجم:رضا شیرازی - پیام آزادی - دیویی: 030 - 24 صفحه - جلد 1 - رحلی - چاپ 6 سال 1372 - 600 ریال - انتخاب
5- مجموعه دانستنیهای علمی گنج دانش
نويسنده:تری جنینگز ؛ مترجم:رضا شیرازی - پیام آزادی - دیویی: 030 - 24 صفحه - جلد 2 - رحلی - چاپ 6 سال 1372 - 600 ریال - انتخاب
6- مجموعه دانستنیهای علمی گنج دانش
نويسنده:تری جنینگز ؛ مترجم:رضا شیرازی - پیام آزادی - دیویی: 030 - 24 صفحه - جلد 3 - رحلی - چاپ 6 سال 1372 - 600 ریال - انتخاب
7- مجموعه دانستنیهای علمی گنج دانش
نويسنده:تری جنینگز ؛ مترجم:رضا شیرازی - پیام آزادی - دیویی: 030 - 24 صفحه - جلد 4 - رحلی - چاپ 6 سال 1372 - 600 ریال - انتخاب
8- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان - دیویی: 030 - 227 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1372 - 10000 ریال - انتخاب
9- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
گردآورنده: شورای‌کتاب‌کودک - فرهنگنامه کودکان و نوجوانان - دیویی: 030 - 260 صفحه - جلد 1 - رحلی - چاپ 1 سال 1371 - 10000 ریال - انتخاب
10- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
نويسنده: شورای‌کتاب‌کودک - نشر فرهنگنامه - دیویی: 030 - 264 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1374 - 25000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 133