لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(393)
چاپ مجدد (930)
تالیف (273)
ترجمه (1050)
تهران (1223)
شهرستان (100)
كودك و نوجوان (1320)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1323) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در جستجوی گنج: گنجهای گمشده و پیدا شده
نويسنده:نوربرت‌فون فرانکنشتاین ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:علی دانش - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 10000 ریال - 8 -191-417-964 انتخاب
2- نیروی آهن‌ربایی
نويسنده:دی پارسونز ؛ مترجم:کتایون کوشیار ؛ ويراستار:سعید مدرسی‌قزوینی - پرک - دیویی: 030 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 7000 ریال - 9 -06-5703-964 انتخاب
3- معرفی الکتریسیته
نويسنده:مایکل پولارد ؛ مترجم:زهرا حسن‌نایبی ؛ ويراستار: امیردیوانی - پرک - دیویی: 030 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 7000 ریال - 0 -05-5703-964 انتخاب
4- بررسی نور
نويسنده:آر دراپر ؛ مترجم:فاطمه حسن‌نایبی ؛ ويراستار: امیردیوانی - پرک - دیویی: 030 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 7000 ریال - 7 -07-5703-964 انتخاب
5- کاربرد ماشین‌ها
نويسنده:دی. ابرین ؛ مترجم:مریم گلدوز - پرک - دیویی: 503 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 7000 ریال - 964-5703-14-X انتخاب
6- نخستین دائره‌المعارف من
مترجم:علی بشردانش - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 172 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1383 - 45000 ریال - 7 -670-417-964 انتخاب
7- نخستین دائره‌المعارف من
مترجم:علی بشردانش - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 450 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1383 - 95000 ریال - 964-417-691-X انتخاب
8- شهرهای مدفون در شن، خاکستر، جنگل و آب
نويسنده:اروینگ رابین ؛ مترجم:فرزانه کریمی ؛ نقاش:آنه لیزایهمه - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 12500 ریال - 0 -794-417-964 انتخاب
9- عجایب هفتگانه جهان
نويسنده:هانس رایشهارت ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:علی دانش - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 030 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1383 - 10000 ریال - 4 -100-417-964 انتخاب
10- داستان پرواز: از بالون تا موشک
نويسنده:هرولدجوزف هایلند ؛ مترجم:بیژن اردشیرپور - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 629 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 10000 ریال - 3 -073-417-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 133