لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (15)
تالیف (45)
ترجمه (1)
تهران (44)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون دریایی ایران
تدوين: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - چتر دانش - دیویی: 343.55096 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 35000 ریال - 7 -211-410-600-978 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات دریا، دریانوردی و کشتی‌رانی
تدوين:مهدی نریمان‌پور - چتر دانش - دیویی: 343.55096 - 398 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 2 -315-410-600-978 انتخاب
3- حقوق دریایی در دادگاه دریایی
نويسنده:منصور پورنوری - مهد حقوق - دیویی: 343.55096 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 9 -5-94567-964 انتخاب
4- مسئوليت مدني متصدي در قراردادهاي حمل و نقل دريايي بين‌الملل
نويسنده:ناصر ابراهیم پور‌باصر ؛ نويسنده:خدیجه حسن‌زاده - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 343.096 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 140000 ریال - 0 -024-475-600-978 انتخاب
5- ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و انگلیس
نويسنده:امیر قیصرزاده - سردار - دیویی: 346.55086 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 9 -9-93482-600-978 انتخاب
6- حقوق و تکالیف مالک کشتی در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
نويسنده:یزدان گلستانی ؛ نويسنده:فرهاد پوررحیمی ؛ نويسنده:یاسر بهشتی‌زاده - آوانگارد - دیویی: 342.0628 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 0 -03-8801-600-978 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات دریایی: حاوی قوانین، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها
نويسنده:همایون مافی - بهنامی - دیویی: 343.55096 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 55000 ریال - 7 -91-7044-964 انتخاب
8- جرایم ارتکابی در کشتی در حقوق ایران و اسناد بین‌الملل
نويسنده:شهریار کریمیان - یانار،آیدین - دیویی: 341.450955 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 2 -35-7559-600-978 انتخاب
9- حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقررات بین‌المللی دریایی
نويسنده:مرتضی نجفی‌اسفاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 343.55096 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 35500 ریال - 1 -273-530-964-978 انتخاب
10- قانون دریایی با آخرین اصلاحات و الحاقات
گردآورنده:سیدمهدی کمالان - کمالان - دیویی: 343.55096 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 60000 ریال - 6 -12-7967-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5