لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (7)
تالیف (5)
ترجمه (13)
تهران (14)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستایوسکی: قصه‌گوی مصائب بی‌خدایی
نويسنده:مصطفی رستگاری - رسش - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 9 -32-8049-964-978 انتخاب
2- فلسفه داستایفسکی
نويسنده:سوزان‌لی اندرسن ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - طرح نو - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 0 -076-489-964 انتخاب
3- دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - معین - 508 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 770 نسخه - 5 -77-7603-964-978 انتخاب
4- دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - معین - 500 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 770 نسخه - 1 -75-7603-964-978 انتخاب
5- فئودور داستایفسکی
نويسنده:مهرشید متولی ؛ ويراستار:میثم مهاجر - قلم نو - 96 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 8 -37-2762-964-978 انتخاب
6- آشنایی با داستایفسکی
نويسنده:پل استراترن ؛ مترجم:سیدرضا نوحی - نشر مرکز - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 3 -002-213-964-978 انتخاب
7- داستایفسکی و آنا
نويسنده:ایگور وولگین ؛ نويسنده:سرگی بلوف ؛ مترجم:یوسف قنبر - نشر قطره - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 300 نسخه - 45000 ریال - 4 -463-119-600-978 انتخاب
8- داستایفسکی، زندگی و آثار
نويسنده:لئونیدپتروویچ گروسمن ؛ مترجم:سیروس سهامی - نیکا - 704 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 85000 ریال - 3 -66-5836-964-978 انتخاب
9- چهار سوار سرنوشت (کی‌یر که‌گور، داستایفسکی، نیچه، کافکا)
نويسنده:ویلیام هابن ؛ مترجم:عبدالعلی دستغیب - نشر پرسش - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
10- سه استاد سخن: بالزاک، دیکنز، داستایفسکی
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:محمدعلی کریمی ؛ ويراستار:رامین شهبازی - نشر نی - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1650 نسخه - 26000 ریال - 9 -688-312-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2