لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (7)
تالیف (6)
ترجمه (13)
تهران (15)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فلسفه داستایفسکی
نويسنده:سوزان‌لی اندرسن ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - طرح نو - دیویی: 891.733 - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -076-489-964 انتخاب
2- دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - معین - دیویی: 891.733 - 508 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 770 نسخه - 5 -77-7603-964-978 انتخاب
3- آشنایی با داستایفسکی
نويسنده:پل استراترن ؛ مترجم:سیدرضا نوحی - نشر مرکز - دیویی: 891.733 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 3 -002-213-964-978 انتخاب
4- آزادی و زندگی تراژیک: پژوهشی درباره‌ی داستایفسکی
نويسنده:ویاچسلاوایوانوویچ ایوانوف ؛ مترجم:رضا رضایی - نشر ماهی - دیویی: 891.733 - 180 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 700 نسخه - 70000 ریال - 1 -26-9971-964-978 انتخاب
5- فیودور داستایوسکی: قصه‌گوی مصائب بی‌خدایی
نويسنده:مصطفی رستگاری - رسش - دیویی: 891.733 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 10000 ریال - 7 -32-8049-964 انتخاب
6- داستایوسکی: قصه‌گوی مصائب بی‌خدایی
نويسنده:مصطفی رستگاری - رسش - دیویی: 891.733 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 9 -32-8049-964-978 انتخاب
7- فلسفه داستایفسکی
نويسنده:سوزان‌لی اندرسن ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - طرح نو - دیویی: 891.733 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 0 -076-489-964 انتخاب
8- آشنایی با داستایفسکی
نويسنده:پل استراترن ؛ مترجم:سیدرضا نوحی - نشر مرکز - دیویی: 891.733 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 300 نسخه - 218000 ریال - 3 -002-213-964-978 انتخاب
9- داستایفسکی، زندگی و آثار
نويسنده:لئونیدپتروویچ گروسمن ؛ مترجم:سیروس سهامی - نیکا - دیویی: 891.733 - 704 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 85000 ریال - 3 -66-5836-964-978 انتخاب
10- چهار سوار سرنوشت (کی‌یر که‌گور، داستایفسکی، نیچه، کافکا)
نويسنده:ویلیام هابن ؛ مترجم:عبدالعلی دستغیب - نشر پرسش - دیویی: 193 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2